Aktuality Vědy a výzkumu

Dobrovolné jazykové kurzy pro ZS 2019/2020

Chcete se zdokonalit v cizím jazyce? Zvolte si jeden z nabízených dobrovolných jazykových kurzů pro ZS 2019/2020.

Unikátní laboratoře

Specializované laboratoře pro výuku i vědecké účely.

Ph.D.?

Přijďte na informační schůzku o doktorském studiu na PEF, která se bude konat 9. 4. 2019.

Konference ERIE 2018

Dne 7. a 8. 6. 2018 se na PEF koná již 15. ročník konference ERIE - Efficiency and Responsibility in Education.

Informační schůzka pro zájemce o studium v doktorských studijních programech PEF

V úterý 10. 4. 2018 proběhla informační schůzka pro zájemce o doktorské studium na PEF.

Výběrové řízení na vědecko-výzkumnou mobilitu

PEF vypisuje výběrové řízení na mobilitu pro výzkumného pracovníka do Velké Británie.

Dobrovolné jazykové kurzy LS 2018

Katedra jazyků pořádá pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU v Praze dobrovolné jazykové kurzy.

Zahájení akademického roku pro doktorandy

Dne 3. 10. 2017 ve 14:00 v Aule ČZU.

Jednání u kulatého stolu již brzy na PEF

Jednání u kulatého stolu na téma Půda života, život půdy se bude konat dne 13. 9. 2017 na PEF.

Jak si udržet a vychovat loajální pracovníky?

O této otázce a mnoha dalších se diskutovalo na semináři k projektu iGEN, který se konal 1. 6. 2017.

Jaké máte možnosti pro podávání grantů?

Centrum projektů PEF vytvořilo stránky pro potřeby zaměstnanců fakulty, které informují o aktuálních výzvách.

TAČR - program ZÉTA pro mladé vědce do 35 let

Školení: 13. 2. 2017, Technologická agentura ČR Vyhlášení výzvy (předkládání projektových žádostí): 29. 3. 2017

Dobrovolné jazykové kurzy LS 2017

Katedra jazyků pořádá pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU v Praze dobrovolné jazykové kurzy.

Doktorská vědecká konference Think Together 2017

Doktorská vědecká konference se bude konat  6. února 2017.

Agrarian Perspectives XXV.

Měsíc září je na půdě Provozně ekonomické fakulty spojen s mezinárodní konferencí „Agrarian Perspectives“. Letošní 25. ročník byl věnován tématu „Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy“ a byl pořádán pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

PEF ČZU slavnostně otevřela laboratoře pro studium lidského chování

Dne 8. února 2016 bylo za účasti nejvyšších představitelů akademické obce ČZU slavnostně otevřeno nové pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště – Laboratoře pro studium lidského chování.

Konference ERIE 2016

Ve dnech 2. - 3. 6. 2016 se bude konat 13. ročník konference ERIE.

English ☰ Menu