Dobrovolné jazykové kurzy pro ZS 2019/2020

Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.

Cena kurzu je 1 200,- Kč za 20 vyučovacích hodin (tj. za 1 semestr).  

Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné). Kurz bude zahájen v 1. výukovém týdnu ZS 2019/20. 

Na kurz se můžete přihlásit elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících nebo přímo zápisem do listiny, která bude vyvěšena na nástěnce KJ (CEMS II 3.p naproti sekretariátu) po 17. září 2019. Podrobnější informace o kurzech naleznete na stránkách katedry jazyků.

ANGLIČTINA pro mírně pokročilé A1- A2

ČT: 14:00 – 15:30 -  učebna: JIH010 

Vyučující: Ing.I.Hrbek  (Hrbek@pef.czu.cz). Bližší informace na home.czu.cz/hrbek/ - dobrovolné kurzy.

ANGLIČTINA  pro pokročilé A2 - B1 

ÚT: 14:00 – 15:30 -  učebna: JIHS25

Vyučující: Ing. I. Hrbek  (Hrbek@pef.czu.cz). Bližší informace na home.czu.cz/hrbek/ - dobrovolné kurzy 

ANGLIČTINA (gramatika/konverzace)- English (grammar/conversation) - B1/B2 

ÚT: 15:45 – 17:15 -  učebna: JIH010

Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. (Jarkovska@pef.czu.cz)

PŘÍPRAVNÝ KURZ ČEŠTINY K DOKTORSKÉ ZKOUŠCE A2-B1

Preparatory course of Czech Language for PhD examination A2-B1

ST 17:30-19:00 - učebna JIHS17

Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. (Jarkovska@pef.czu.cz)

FRANCOUZŠTINA PRO MÍR. POKR. (příprava na mezinárodní certifikát TFi)

ČT: 12:15 - 14:00  -  učebna: JIH010 

Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA (Dvorakova@pef.czu.cz)

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

ST: 10:30 – 12:00 – učebna: JIH010 

Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA (Dvorakova@pef.czu.cz)

CZECH LANGUAGE FOR PhD STUDENTS A1

ČT: 10,30 - 12,00 - učebna: D322

Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA (Dvorakova@pef.czu.cz)

Další články v rubrice

English ☰ Menu