• Modul zeleň

  Software umožňuje vyhledat požadované digitalizované dřeviny na digitalizovaných mapách areálu ČZU.
 • Modul UDIP

  Modul UDIP (Uživatelsko-datová integrační platforma) je určen pro e-learningový systém Moodle.
 • Moodle Inspector

  Moodle Inspector je samostatným modulem systému Moodle vytvořený za účelem odhalování podvodů při psaní testů v LMS Moodle.
 • Handi Navigator

  Webová služba zobrazující uživateli aktuální polohu a navigaci k zadanému bodu.
 • Geo Venue Mapper

  Software využívá API geolokačních sociálních sítí k mapování míst, jejich agregaci a následné analýze včetně vizualizace.
 • Active Checkin Detector

  Software určený k dataminingu geolokační sítě Foursquare, jehož cílem je detekce a záznam přítomnosti uživatele Foursquare na příslušném místě.
 • MoodlePLAG

  Modul umožňuje vyučujícím odeslání odevzdaných souborů studentů do systému Odevzdej.cz. Výsledkem je kontrola míry plagiátorství.
 • MoodleKREM

  Modul je určen pro e-learningový systém Moodle, umožňuje nastavení a zobrazení znalostního modelu průchodu studenta předmětem.
 • MaxAgr

  Software MaxAgr je určen pro stanovení hodnoty expertně posuzovaného parametru, která odpovídá nejlepší shodě názorů posuzujících expertů.
 • Agris - Agrární WWW portál

  Software Agris představuje jednotné on-line informační místo na internetu pro oblast agrárního sektoru a venkova.
 • SVV 2.0

  SVV 2.0 je komplexní Learning Management Systém pro zajištění virtuální výuky celoživotního vzdělávání.
 • Craft.CASE Reporter

  The Craft.Case Reporter application enables automatic generation of miscellaneous output documentation or data transfer information.
 • FODAT

  The FODAT application is intended for easy classification of management data by means of fuzzy set theory.
 • IZMAN-CASE

  Software je určen pro sběr požadavků, analýzu a návrh komplexních moderních informačních a znalostních systémů.
 • BORMTester

  Program slouží k otestování, zda model informačního systému byl vytvořen korektně za použití metody BORM.