Doktorské obory

  • Management

    Prezenční i kombinovaná forma studia doktorského oboru Management v českém i anglickém jazyce.
  • Informační management

    Prezenční i kombinovaná forma studia doktorského oboru Informační management v českém i anglickém jazyce.
  • Systémové inženýrství

    Prezenční i kombinovaná forma studia doktorského oboru Systémové inženýrství v českém i anglickém jazyce.
English ☰ Menu