Zemědělství z pohledu dosahování cílů udržitelného rozvoje

Téma workshopu: Zemědělství z pohledu dosahování cílů udržitelného rozvoje

Cílem workshopu bude diskuse o různých trendech v zemědělství a jejich návaznosti na Cíle trvale udržitelného rozvoje. Tyto Cíle (anglicky: Sustainable Development Goals /SDG/), jsou celosvětově chápány jako jako komponenty žádoucího světa a poskytují řídící nástroje pro přechod k udržitelnému rozvoji. Lze je také chápat jako prostředek k naplňování kvality života. Otázky navazující na problematiku, jak se konkrétní zemědělské systémy vztahují k SDG, nebyly dosud dostatečně vědecky prozkoumány.

Workshop zahrne prezentaci teoretické konceptualizace Cílů trvale udržitelného rozvoje. Následně bude prezentována studie, ve které byl kvalitativně analyzován vztah mezi typem malého zemědělství (systémem malých farem) a všemi sedmnácti Cíli trvale udržitelného rozvoje. Jako případová studie je použit region Alentejo v Jižním Portugalsku, kde byla shromážděna data o názorech a postojích různých zainteresovaných osob a následně kvalitativně navázána na jednotlivé cíle udržitelného rozvoje.

Třetí část workshopu zahne diskusi o daném tématu, včetně budoucích výzev pro výzkum zaměřený na prozkoumání role různých zemědělských typů (zemědělských systémů) při dosahování Cílu trvale udržitelného rozvoje.

Datum: úterý 25. 8. 2020 od 14:00 do 15:30

Místo: video-konference online - https://meet.google.com/fdm-ckux-vhq a místnost E155 na PEF, ČZU v Praze (smíšený workshop/seminář: možnost online připojení nebo osobní účasti)

Jazyk: angličtina

Moderátor: Prof. PhDr. Michal Lošťák  Katedra humanitních věd, PEF, ČZU v Praze

Přednášející:

  • prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. (vedoucí Katedry humanitních věd, PEF): Cíle Udržitelného rozvoje – přehled a některé důsledky pro sociální výzkum
  • Ing. Diana Surová, Ph.D. (vědecký pracovník na Katedře humanitních věd, PEF): Typ malého zemědělství z pohledu dosahování cílů udržitelného rozvoje. Případová studie z Jižního Portugalska

Diskuse k přednášeným tématům.

Organizuje: Katedra humanitních věd, PEF, ČZU v Praze

Více informací:  lostak@pef.czu.cz

Určené pro: studenty doktorského studia a odbornou veřejnost

Workshop je organizován v rámci výzkumného projektu Podpora Rozvoje Mezinárodních mobilit pro výzkumníky ČZU v Praze (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008366) Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků OP VVV č. 02_16_027.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.