Videokonferenční workshop: Zkoumání lidských preferencí v krajině s využitím fotografií

Workshop bude zarámován do problematiky zkoumání rybníků (jejich multifunkcionality) ve vztahu k jejich podílu na krajinotvorbě. V rámci workshopu bude nejprve představen koncept tradicí a estetiky krajiny. Jádro workshopu bude v přiblížení pro účastníky semináře různých metod umožňujících využití fotografií z hlediska sledování, jaké preference lidé přidávají různým podobám krajiny modelovaným rybníky. Tyto záležitosti budou konfrontovány s výzkumem týkajícím se kulturní tradice rybářství v České republice.

Termín konání: čtvrtek 11. 6. 2020 od 14:00 do 16:00

Místo konání: online - https://meet.google.com/fdm-ckux-vhq

Jazyk: angličtina, čeština, slovenština

Moderátor: Prof. PhDr. Michal Lošťák - Katedra humanitních věd, PEF ČZU v Praze

Vystupující:

  • prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. (vedoucí KHV PEF): Tradice a estetika krajiny
  • Ing. Diana Surová, Ph.D. (vědecko-výzkumná pracovnice KHV PEF): Zkoumaní preferencí s pomocí fotografií (metodika a mnohovrstevný přístup)

Diskuse k prezentovaným bodům.

Pořádající útvar: Katedra humanitních věd, PEF, ČZU v Praze

Bližší informace:  lostak@pef.czu.cz

Určeno pro: Studenty doktorských studijních programů i odbornou veřejnost

Workshop je organizován v rámci výzkumného projektu Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČZU v Praze (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008366) výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků OP VVV č. 02_16_027.

Část prezentovaných výsledků výzkumu (ne představená metodika) je součástí řešení projektu DG18P02OVV057 Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na rok 2016 až 2022 (NAKI II), a to projektu Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovních ruchu a krajinotvorbě.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.