Podání přihlášky ke studiu

Workshop: Modeling undesirable factor in efficiency assessment of agri-food sector in EU-27

Workshop bude zaměřen na představení nových metod a inovativních trendů v ekonomických analýzách v souvislosti s probíhajícími změnami globálního prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem propojení analýzy produktivity a efektivnosti zemědelských producentů v EU s environmentálními aspekty výrobního procesu. Rovněž budou představeny výsledky výzkumu, ve kterém zpracování dat a jejich interpretace proběhly s ohledem na stávající zemědělské ekonomiky i politiky EU. Účastníci se během workshopu podrobně seznámí s následujícími metodami: Data Envelopment Analysis (DEA), Slacks-based measurement of efficiency (SBM) in the presence of undesirable outputs (on the example of GHG emissions), window DEA (W-DEA) framework.

Termín konání: 17. 2. 2020 od 10:00 do 11:30

Místo konání: PEF E 115

Jazyk: angličtina

Moderátor: Prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. - Katedra ekonomiky PEF, ČZU v Praze

Přednášející: Ing. Seyyed Hassan Pishgar-Komleh, Ph.D. - vědecko-výzkumný pracovník Katedry ekonomiky PEF, ČZU v Praze

Pořádající útvar: Katedra ekonomiky, PEF, ČZU v Praze

Bližší informace:  kuzmenko@pef.czu.cz

Určeno pro: Studenty doktorských studijních programů i odbornou veřejnost

Workshop je organizován v rámci výzkumného projektu Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČZU v Praze (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008366) výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků OP VVV č. 02_16_027.

Výsledky výzkumu jsou součástí řešení projektu QK1920398 Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ financováného MZ ČR, NAZV.

Další články v rubrice

English ☰ Menu