Harmonogram LS 2018/19

Důležité termíny LS - pedagogická činnost

akademický rok 2018/2019

 

Zápis do rozvrhu na letní semestr 4. - 10. února 2019
Zahájení výuky v letního semestru 11. února 2019
Žádost o uznání předmětu (včetně uznání zápočtu při opakování předmětu) nejpozději do konce druhého týdne výuky v LS
Žádost o změnu volitelného předmětu nejpozději do konce druhého týdne výuky v LS
Veletrh pracovních příležitostí

21. února 2019

Volba volitelných předmětů pro další ročník studia 1. kolo (pouze některé obory a ročníky)

8. – 14. dubna 2019 (http://is.czu.cz)

Volba volitelných předmětů pro další ročník studia 2. kolo 22. – 28. dubna 2019 (http://is.czu.cz)
Odevzdání BP

do 15. března 2019 - SZZ květen-červen 2019

Promoce absolventů (SZZ únor)

22. – 23. března 2019 (Kongresový sál SIC)

Odevzdání DP do 31. března 2019 - SZZ květen-červen 2019

Zápočtový týden (končící ročníky)

15. – 21. dubna 2019
Ukončení výuky v LS (končící ročníky) 19. dubna 2019
Zkouškové období v LS (končící ročníky) 22. dubna – 13. května 2019
Celkový přehled termínů zkoušek v LS od 15. dubna 2019 (http://is.czu.cz)
Zápočtový týden (nekončící ročníky) 29. dubna - 5. května 2019
Ukončení výuky v LS (nekončící ročníky) 3. května 2019
Zkouškové období v LS (nekončící ročníky) 6. května - 29. června 2019
Rektorský den 14. května 2019
Státní závěrečné zkoušky Bc. 20. – 31. května 2019
Státní závěrečné zkoušky Ing. 27. května – 7. června 2019
Přijímací zkoušky do bakalářských oborů 10. – 14. června 2019 (náhradní ternín 18. června 2019)
Přijímací zkoušky do doktorských studijních programů PEF 12. června 2019 
Přijímací zkoušky do dvouletých
navazujících magisterských oborů
24. – 28. června 2019
Prázdniny 1. července - 31. srpna 2019
Presemestrální období
Opravné termíny za ZS a LS
2. - 6. září 2019
Zápisy do vyšších ročníků 9. – 20. září 2019
Zahájení akademického roku 2019/2020
předpoklad
30. záři 2019

Soubory ke stažení