Evoluce Wi-Fi sítě

Komplexní progresivní modernizace bezdrátových síťových technologií spočívajících v implementaci standardu Wi-Fi 6 (802.11ax) představuje druhou neméně významnou část modernizace síťové infrastruktury PEF (více o první etapě se dozvíte v článku Modernizace síťové infrastruktury PEF).

V rámci updatu Wi-Fi sítě na nový standard Wi-Fi 6 byla provedena kompletní výměna všech vnitřních bezdrátových přístupových bodů (Wi-Fi AP) v komplexu budov PEF a v budově T. Kolem budov PEF a na vybraných místech areálu ČZU bylo vybudováno exteriérové pokrytí bezdrátovu sítí taktéž ve standardu Wi-fi 6.

Přístupové body exteriérového pokrytí ve standardu Wi-Fi 6

Nové přístupové body představují další zásadní evoluční krok Wi-Fi 6 na poli bezdrátových technologií. Díky svým vlastnostem jsou Wi-Fi AP schopné obsloužit více klientských zařízení při stejné kvalitě uživatelské zkušenosti. Nejnovější standard z roku 2019 Wi-Fi 6 je teoreticky až 10 x rychlejší než předchozí standard Wi-Fi 5. Výhodou je také podpora TWT (target wake time) snižující energetickou náročnost při komunikaci a prodlužující životnost baterií u klientských zařízení. Standard je vhodný zejména pro IoT zařízení, která tak mohou být ekonomičtější a efektivnější.

Přehled přínosů nového standardu Wi-Fi 6 shrnuje článek na webu lupa.cz Wi-Fi 6 přichází. co je pod pokličkou nového standardu? Další podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Wi-FI Alliance.

V případě potíží s připojením k Wi-Fi síti se prosím obraťte na Helpdesk ČZU nebo si projděte návody a informace na stránkách OIKT.

Další články v rubrice

English ☰ Menu