Modernizace síťové infrastruktury PEF

V letním období 2019 realizovalo Středisko informačních služeb na PEF rozsáhlou modernizaci síťové infrastruktury, a to ve dvou rovinách. V rámci upgradu pasivních prvků byly vybudovány nové redundantní optické spoje a doplněny optické trasy do poslucháren PEF. Druhou rovinu reprezentuje modernizace aktivních prvků. Na poli LAN se konkrétně jedná o kompletní výměnu všech fakultních switchů, na poli WLAN pak komplexní progresivní update na Wi-Fi 6 (802.11ax) a pokrytí venkovních prostor Wi-Fi sítí. Významným krokem v rámci síťové bezpečnosti se stala instalace nové bezpečnostní sondy Flowmon.

 

Nové optické trasy

Zásadním přínosem z hlediska optických sítí je vybudování páteřních geograficky redundantních optických spojů pro posílení bezpečnosti a vysoké dostupnosti ve všech budovách PEF. Trasy umožňují připojení všech síťových prvků v topologii “colapse core”.
Dále pro potřeby audiovizuálních technologií byly doplněny optické trasy propojující komplex budov PEF a budovy T tak, že je možné propojit zvuk a obraz mezi libovolnými posluchárnami PEF, včetně posluchárny v budově T.

Nové datové trasy

Nové datové trasy byly položeny v rámci realizace modernizace specializovaných laboratoří PEF, konkrétně pro Laboratoř IoT, Laboratoř virtuální reality a Laboratoř umělé inteligence a zpracování velkých dat.

 

Obnova síťových přepínačů

K této obnově došlo v rámci Provozně ekonomické fakulty konkrétně v budově Centra ekonomicko-manažerských studií (CEMS) a také v budově T.

Bezpečnostní sonda Flowmon

Významným krokem v rámci síťové bezpečnosti se stala implementace nové bezpečnostní sondy Flowmon, která bude nadále uplatněna jako další monitorovací vrstva v rámci celkové bezpečnosti sítí, a to například pro:

  • Proaktivní detekci bezpečnostních událostí a incidentů,
  • analýzu šifrovaného provozu bez dešifrování obsahu komunikace a narušení soukromí uživatelů,
  • monitorování výkonnosti a síťové uživatelské zkušenosti,
  • urychlení při hledání příčin problémů a provádění forenzní analýzy,
  • prognózování vývoje sítě a kapacitní plánování,
  • automatické pokročilé reportování,
  • detekci anomálií datového provozu, anomálií chování stanic v síti, síťových útoků, nežádoucích aplikací, virů, botnetů aj.

Průběh bezpečnostních událostí na síti

Průběh bezpečnostních událostí na síti

 

O inovacích Wi-Fi sítě v rámci přechodu na novou verzi Wi-Fi 6 se dozvíte více v článku Evoluce Wi-fi sítě.

Celková modernizace síťové infrastruktury byla provedena ve spolupráci s Ing. Radkem Vostřezem (Středisko správy datových a telekomunikačních sítí - OIKT), finanční prostředky byly alokovány z projektu “Vzdělávací infrastruktura PEF a FŽP” (ERDF1). 

Díky modernizaci bylo docíleno zajištění větší bezpečnosti (včetně redundance dat), rychlosti a spolehlivosti síťové infrastruktury fakulty.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.