Petra Krannichová

Petra KrannichováSales Maneger Rabbit Trhový Štěpánov a.s.

Byla jsem studentkou PEF ČZU v Praze v letech 1999 - 2004 ještě pod jménem Petra Jandejsková. Poté jsem rok působila na doktorandském studiu, které jsem však ukončila z důvodu nástupu do pracovního procesu, kdy jsem nedokázala skloubit nové pracovní povinnosti s náročným studiem.

Od roku 2005 jsem nastoupila do společnosti Rabbit Trhový Štěpánov a. s. na pozici obchodní ředitel. Tato společnost se zabývá jatečním opracováním drůbežího masa a je součástí zemědělsko-potravinářského holdingu Rabbit CZ. Při nástupu na tuto pozici jsem velice oceňovala vědomosti a znalosti dosažené právě na Provozně ekonomické fakultě, a to jak z oboru managementu, personalistky, ekonomiky, obchodu, účetnictví, personalistiky a dalších, které jsem pro tuto pozici musela ovládat. Zvlášť velkým přínosem pro mne bylo, že jsem znala specifika zemědělsko-potravinářského sektoru, což mi pomohlo v pochopení fungování vazeb podniku a vedení obchodního oddělení. Tuto práci jsem vykonávala až do roku 2011, kdy jsem odešla na mateřskou dovolenou.

V rámci práce ve společnosti Rabbit Trhový Štěpánov a.s. jsme spolupracovali s PEF ČZU v Praze v rámci poskytování ekonomických informací, dále v seznamování tuzemských i zahraničních studentů s výrobní a provozní praxí v rámci exkurzí. 

Velice ráda teď vzpomínám na bezstarostná studentská léta, na spolužáky, z nichž se stali velice dobří přátelé. Ráda též vzpomínám na profesory, docenty i asistenty, kteří nám studentům dokázali vštípit nejen odborné znalosti, ale i morální zásady a na jejich lidský přístup. Všem jim za jejich práci děkuji.

Již několikrát od dob studií jsem při svých návštěvách Prahy našla čas a navštívila areál České zemědělské univerzity a připomenula si léta minulá. Musím podotknout, že jsem byla velice mile překvapena rekonstrukcí a přístavbou PEF, obnovou a úpravou okolní zeleně a celkovým rozvojem celého areálu, kde bylo a určitě je a bude radost studovat.

Provozně ekonomické fakultě přeji k 60. výročí mnoho opravdových zájemců o studium, mnoho úspěšných absolventů, dostatek kvalitních akademických pracovníků, mnoho úspěchů v oblasti vědeckovýzkumné a v neposlední řadě taktéž dostupnost finančních prostředků, které jsou ke kvalitnímu poskytování výuky nepostradatelné.

Další články v rubrice

English ☰ Menu