Petr Ježek

Ing. Petr Ježek

Absolvent oboru Provoz a ekonomika ukončil magisterské studium v roce 2003. Již v průběhu studia začal pracovat na Ministerstvu zemědělství v odboru zahraniční spolupráce, kde měl na starosti oblast agrárního zahraničního obchodu. V roce 2008 nastoupil jako diplomat na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde působil během předsednictví ČR v Radě EU v oblasti obchodní politiky. Následně měl v zemědělském úseku na starosti oblasti agrárního obchodu, komodit, státní podpory a politiky kvality. Od návratu z Bruselu v prosinci 2012 působí jako ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce, který má v gesci proexportní politiku, společnou obchodní politiku EU a rozvojovou politiku. Od srpna 2017 působí jako zemědělský diplomat v USA na Zastupitelském úřadu ve Washingtonu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu