Martin Hlaváček

Náměstek ministra zemědělství 2011-2012

vedl Úsek zemědělství a životního prostředí - Stále zastoupení České republiky při EU v Bruselu, působil na Velvyslanectví ČR v Athenách a Ministerstvu zahraničních věcíMartin Hlaváček

Studijní léta na ČZU jsou pro většinu absolventů synonymem pro reálné vykročení do života, nejen po stránce odborného, ale především lidského a společenského poznání. Jsem přesvědčen, že v případě mém a mých spolužáků, kteří jsme zahájili studia na konci 90. let, to platí dvojnásob. Když dnes pozoruji, jak se kdo uplatnil, musím říct, že efektivní využití času (a tose netýká jen studia) během studií velmi koreluje s jejich profesní dráhou. Ta je v mnoha případech velmi úspěšná a přestože lví podíl na úspěchu vždy tkví v jednotlivci, já jsem přesvědčen, že základní principy a kvality, které v mladém člověku univerzitní vzdělání založí, jsou nedílnou součástí tohoto úspěchu po celý život.

Když se dívám kolem sebe u nás i v Evropě, je zřejmé, že se České zemědělské univerzitě dlouhodobě a každoročně daří přispívat k přípravě profesního života velkého množství společensky hodnotných a profesně erudovaných mladých lidí. Myslím, že k jubileu univerzity je to to absolutně nejhodnotnější ocenění.

Skutečnost, že se to České zemědělské univerzitě daří dlouhodobě, není dána souborem náhod, ale systematickou prací s důrazem na permanentní rozvoj univerzity ve všech oblastech.

Přestože se od dob našeho absolutoria velmi mnoho změnilo, na trhu práce, v obchodu, v rozvoji techologií, struktur v naší evropské i globání společnosti, ČZU vždy dokázala plynule reagovat. Z tohoto pohledu je to skutečně dynamická a chcete-li, dnes podle jejího sloganu, "ŽIVÁ UNIVERZITA"...

... a to je také hlavní důvod, proč jsem se během profesní dráhy vždy snažil s univerzitou kontakt neztratit, a to ani během více než 6 letého působení na Stálém zastoupení ČR v Bruselu, kde jsme s týmem kvalitních kolegů mnoho let hájili zájmy českého zemědělství, ani při časově náročném poslání na ministerstvu zemědělství.

Je pro mne potěšující sledovat v čase celkový rozvoj univerzity, od studijních programů až po vzhled campusu. Je potěšující, že od doby našich promocí je to dnes zase zcela jiná, dobu reflektující univerzita!

Období studia, často u mnoha mladých lidí vhodně spojené i s první praktickou pracovní zkušeností, je reálnou etapou lidského rozvoje, která ve svém komplexu formuje v nejširším slova smyslu "lidský kapitál", později tak často skloňovaný termín, a základní charakteristiku na trhu práce.

Já jsem přesvědčen, že univerzita je tu především proto, aby naučila mladé lidi určité úrovni a kvalitě myšlení. Vzhledem k tomu, že dnes si již mohu dovolit učinit určité srovnání, vážím si především toho, že ČZU vždy naplňovala a naplňuje v rámci studijních programů především slovo "univerzita". Spektrum a šíře poznání totiž neuvěřitelně pozitivně rozšiřuje pohled na svět. To je podle mne pro uplatnění v dnešním propojeném a globální soutěží pozměněném světě naprosto klíčové.

Je skvělé, že díky dlouholeté angažovanosti vedení a pedagogů na ČZU jsou možnosti dnešních studentů ještě mnohem širší, než jsme měli my tehdy.

Mně osobně vše co jsem na univerzitě získal, vždy dávalo oporu a lepší výchozí pozici pro řadu životních kroků.

Přeji všem současným i budoucím absolventům, aby to měli obdobně. Je to hodně na nich samých, neboť současná univerzita jim tuto příležitost zcela jistě nabízí.

Přeji univerzitě do dalších let, aby zůstala i bez sloganu "ŽIVÁ".

Absolvent roku 2003

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu