Marie Burešová

Marie BurešováPo mnohaletém působení v roli pedagoga na naší Alma Mater jsem před 11 lety zakotvila ve vodách státní správy, konkrétně na Finančním ředitelství v Praze (FŘ), do  jehož územní působnosti spadá v současné době 25 finančních úřadů Středočeského kraje.

Přes počáteční seznamování se s novou problematikou a způsoby práce, charakterem zcela odlišným od svého dosavadního zaměstnání, jsem poznala, že i tato oblast státní správy má své kouzlo. Zvláště, když jste obklopeni milými lidmi, odborně, morálně i lidsky na výši, přesně takovými manažery, jejichž charakteristiky studenti ovládají i u státních bakalářských a magisterských zkoušek.

Zvláště milé bylo, když jsem na každém kroku potkávala své bývalé studenty, kteří se stávali mými spolupracovníky a často se hlásili i dřívější absolventi PEF. Jeden z největších zážitků pro mne byl, když jsem na předvánoční poradě vedení FŘ s řediteli finančních úřadů obdarovala spolupracovníky - absolventy fakulty - Almanachy PEF 2006, které jsem získala od tehdejšího pana děkana prof. Ing. Miroslava Svatoše, CSc. Porada neporada, všichni se zahloubali do Almanachu a hledali svůj absolventský ročník, především pak sebe.

Měla jsem možnost za dobu svého působení na FŘ v Praze pracovat s celou řadou vynikajících absolventů PEF. Konkrétně v roce 2012 jich na FŘ a finančních úřadech v jeho působnosti pracuje celkem 80, 4 absolventi PEF z FŘ přešli na GFŘ nebo SFÚ. Uvedený počet absolventů tvoří přibližně 5 % všech zaměstnanců. 

Budeme-li postupovat od nejvyšších článků organizační struktury daňové správy, tak od vzniku GFŘ v r. 2011 působí na pozici ředitele sekce metodiky a výkonu daní GFŘ absolvent PEF z r. 1998. Ředitelem SFÚ byl k 1. 1. 2012 jmenován absolvent PEF – ASŘ z r. 1991 a vedoucím odboru metodiky daní SFÚ rovněž absolvent PEF z roku 1998. Všichni tři kolegové jsou velmi úspěšnými a uznávanými odborníky ve své profesi.

Na FŘ působí ve vedoucích funkcích 3 absolventky PEF (zástupce ředitele FŘ, vedoucí vnitřní správy, vedoucí odboru daní a dotací) a další 2 absolventi jsou referenty v odděleních odboru daní a dotací.

Zvláště úspěšní jsou absolventi PEF ve funkcích ředitelů finančních úřadů. Za dobu mého působení na FŘ jsem měla možnost spolupracovat celkem se 12 řediteli FÚ, absolventy PEF, z celkového počtu 25 ředitelů FÚ v působnosti FŘ. V současné době jich „řediteluje“ 7, zbývající 4 odešli do důchodu a jeden přešel na krajský úřad. Kromě ředitelů pracuje na finančních úřadech v působnosti FŘ  dalších 70 absolventů, z nichž velká část působí ve vedoucích funkcích.

Toto je jen stručný výčet absolventů PEF, úspěšných odborníků a manažerů v jednom článku daňové správy. Nicméně mohu říci, že všichni absolventi PEF jsou úspěšní, hrdě se hlásí ke své fakultě a Alma Mater a jsem ráda, že jsem s nimi mohla a mohu spolupracovat.

Absolventka roku 1974

Další články v rubrice

English ☰ Menu