František Kožíšek

František KožíšekKonzultant CRM řešení pro společnost Oracle

Na Provozně ekonomickou fakultu jsem nastoupil na podzim roku 2001 po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek na obor Systémové Inženýrství a Informatika. Již během studia na střední škole mě oblast IT hodně zajímala, takže volba oboru pro mě byla snadným rozhodnutím. Fakultu PEF jsem pak vybíral hlavně kvůli dobrým referencím, které jsem měl jak v rámci rodiny, tak přátel. Zpětně se čtyřletým odstupem od mé promoce si stále stojím za tím, že mě mé působení na PEF ČZU skvěle připravilo pro můj budoucí profesní život. A to nejen studiem samotným, ale i možností zapojit se do mimostudijních aktivit, poznáváním cizích zemí a kultur.

V rámci svého bakalářského studia jsem měl příležitost odjet na semestrální pobyt do finského Tampere. Slovo „jiné“ je asi to, co to nejlépe vystihuje - jiný způsob organizace studia, jiná mentalita lidí, jiná kultura, jiné klima, spousta nových známých z celé Evropy.

Poté, co jsem se vrátil zpět z Finska, jsem ale nezůstal v Čechách příliš dlouho. Hned další semestr jsem využil stáží, které organizuje studentská organizace AIESEC na PEF ČZU a odjel do Rumunska. V rámci této stáže jsem pod záštitou Evropské komise dělal na rumunských středních školách spolu s dalšími studenty z EU týdenní kurzy o tom, co vstup do EU pro Rumunsko znamená. Jednalo se o úplně něco jiného, než jsem studoval, ale o to to bylo zajímavější. Ze studeného severu jsem se najednou ocitl v horkokrevném Rumunsku. Ten kontrast, který dokáže udělat 2000 kilometrů, byl šokující. Distingované a organizované Finsko proti vřelému a někdy lehce chaotickému Rumunsku. High-Tech Finsko plné on-line plateb, neomezeného internetu, perfektně fungujícího veřejného dopravního systému versus Rumunsko, kde jsem platil hotovostí a jezdil černými taxíky. Finská vodka a Rumunská cujka. Obě země pro mě přestavují zážitky k nezaplacení.

Protože mě ve Finsku nadchla možnost studovat v angličtině a navíc jsem chtěl získat více znalostí o fungování firem a businessu, rozhodl jsem se po úspěšném absolvování bakalářského studia Informatiky změnit oblast studia. Podal jsem si přihlášku na obor vyučovaný na PEF v angličtině - Economics and Management. Mimo českých vyučujících na tomto oboru učí i velká škála hostujících lektorů. Hodně si cením té diverzity - vyučující byli z celé řady zemí (Irsko, Anglie, Polsko nebo třeba Turecko) a dokázali tak přednášky značně oživit.

Během magisterského studia jsem dostal další možnost vyrazit za hranice. PEF ČZU společně s univerzitou v anglickém Cranfieldu organizuje tzv. double-degree program. Ve zkratce to znamená dvě školy, jedno studium, dva akademické tituly. Díky podpoře PEF ČZU, Univerzity v Cranfieldu, nadaci firmy Accenture a Open Society fondu jsem tak mohl vyrazit do Velké Británie a rok tam studovat. Anglosaský vzdělávací systém je hodně odlišný oproti tomu českému. Klade mnohem větší důraz na to, aby byl student schopen argumentovat a obhájit svůj názor. To, že mi pobyt výrazně zlepšil moje jazykové znalosti, je asi zbytečné zmiňovat.

V červnu 2008 jsem úspěšně složil státnice a obdržel český titul Ing. a anglický MSc. Škole jsem zavázán za možnosti, které mi během mého působení dala. Nejedná jen o pouhé studium, ale o celkový osobní rozvoj, o poznávání cizích zemí a obecně o tu velkou řadu příležitostí, které PEF ČZU svým studentům nabízí. Nyní pracuji jako konzultant CRM řešení pro společnost Oracle Česká republika se specializací na oblast telekomunikací.

Další články v rubrice

English ☰ Menu