Antonín Kučera

Antonín KučeraČlověk rád vzpomíná na svá studentská léta, léta mládí, prvních lásek, radostí i zklamání, malých i zdánlivě větších trápení, nad kterými se dnes shovívavě usměje.

Jako absolvent litoměřického gymnázia Josefa Jungmanna jsem pokračoval ve studiu na Vysoké škole zemědělské – Provozně ekonomické fakultě v Praze, kterou jsem v roce 1976 úspěšně absolvoval. V té době jsem netušil, že mě cesty osudu po letech zavedou zpět „na místo činu“ a já opět spočinu v náručí své Alma Mater Provozně ekonomické fakulty ČZU. Jsem dlouholetý člen vědecké rady Provozně ekonomické fakulty ČZU, se kterou již 28 let externě spolupracuji.

60 let ve věku člověka je veliký skok, ale ve věku fakulty je to malý krůček, během něhož Provozně ekonomická fakulta vykonala obrovský kus práce. Myslím, že mohu objektivně posoudit jak pedagogickou, tak vlastní vědeckou činnost.

Nejvíce si vážím toho, že absolventi PEF jsou dokonale adaptabilní na trhu práce, kde nacházejí uplatnění nejen v zemědělské praxi, ale i v bankovnictví, statistice a prognostice, na manažerských postech domácích i zahraničních firem, atd. Fakulta všemožně podporuje vědecký výzkum a aplikaci jeho výsledků v praxi a úzce spolupracuje s řadou firem a institucí. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat prof. Hronovi, prof. Svatošovi, prof. Homolkovi, doc. Rosochatecké a dalším, se kterými jsem měl tu čest během studií i po jejich dokončení spolupracovat, za možnost čerpat řady poznatků z jejich práce a za možnost poznat jejich kvalitní lidské vlastnosti.

Za 60 let se na fakultě vystřídalo tisíce studentů, stovky profesorů. Každý rok z fakulty odcházejí noví absolventi do samostatného života a každý rok usedají v posluchárnách noví studenti. Fakulta tak vlastně nezestárla, protože její studenti jsou stejně mladí a stále plni očekávání, jako my před mnoha lety. Jen nám absolventům léta přibývají a doba minulá se pomalu halí do závojů vzpomínek.

Dovolte mi, abych fakultě, i jejím studentům, absolventům a profesorům popřál, aby tento školní koloběh nikdy neskončil. Přeji fakultě řadu úspěšných absolventů, kteří jsou v praxi tou nejlepší vizitkou školy, včetně řady erudovaných pedagogů schopných přenášet své vědomosti a znalosti do řad studentů.

Absolvent roku 1976

Další články v rubrice

English ☰ Menu