Volba volitelných předmětů pro studenty prezenčního studia PEF 2021/2022

Předměty se volí v Univerzitním informačním systému (UIS).
(Po přihlášení -> Portál studenta -> v tabulce sloupec Reg./Zápisy, kde se po kliknutí na obrázek dostanete do Registrací pro ZS i LS).

  • První kolo volby volitelných předmětů pro akademický rok (včetně cizích jazyků) 2021/2022 bude spuštěno od 5. dubna 12:00 do 11. dubna 2021. Výsledky budou zveřejněny v UIS.
Studenti postupující do: Studenti volí
2. ročníku programů
PaE, PaA, INFOVSRR a IP Bc.
jeden cizí jazyk a dva volitelné předměty z nabídky
pro 2. ročník – jeden pro ZS a jeden pro LS
(v 1. nebo 2. r. musí být jeden z cizích jazyků angličtina
a minimálně jeden na úrovni B1)
2. ročníků programů
SYI a HKS Bc.
jeden cizí jazyk
(v 1. nebo 2. r. musí být jeden z cizích jazyků angličtina
a minimálně jeden na úrovni B1)
2. ročníků programů
EM, BA a INFOA Bc.
jeden cizí jazyk
(nesmí být rodným jazykem studenta)
3. ročníků programů PaE, PaA,
INFO, VSRR, HKS, EM Bc.
jeden volitelný předmět pro ZS z nabídky pro
3. ročník
3. ročníku programu IP dva volitelné předměty z nabídky skupina 1 (typ A) a další
povinně volitelné předměty – skupina 2 (typ B) v rozsahu
minimálně 20 ECTS
2. ročníků magisterských
oborů PaEN, INFON
a PaAN
dva předměty volit. komplexního předmětu SZZ
a volitelné předměty podle požadavků oboru
z nabídky volitelných předmětů pro obor
2. ročníku magisterského
oboru SYIN
tři volitelné předměty z nabídky pro obor
(dva předměty v ZS a jeden předmět v LS)
2. ročníku magisterského
programu PRN
jeden volitelný předmět v ZS nebo LS z nabídky pro
obor
2. ročníku magisterského
programu VSRRN
jeden volitelný předmět v ZS z nabídky pro program
2. ročníku navazujícího
magisterského oboru EMN 
čtyři předměty volit. komplexního předmětu SZZ

 

Přehledy volitelných předmětů včetně kódů jsou k dispozici v UIS. Studenti magisterských programů HKSN, SEN, BAN, EADAN a INFOAN předměty nevolí.

  • Druhé kolo volby předmětů: 19. – 25. dubna 2021

V tomto kole volí pouze studenti všech ročníků a programů, kterým nebyl v prvním kole otevřen zvolený předmět. Seznamy neotevřených předmětů zveřejněny po uzavření prvního kola zde nebo v UIS.

Důležitá upozornění: 
Předměty je nutné volit v určeném termínu a uvážlivě. Změny předmětů po zahájení výuky v semestru musí být odsouhlaseny příslušnými katedrami.
Počet studentů na předměty není v prvním kole volby omezen. Není tudíž nutné volit předměty ihned po otevření aplikace.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu