Netroufáš si studovat celý obor v cizím jazyce?

Na PEF můžete studovat od 2. ročníku bakalářského studia v rámci svého oboru vybrané předměty v anglickém nebo v německém jazyce formou tzv. rozšířené jazykové výuky (RJV).

Výběrové řízení probíhá formou písemného testu a ústního pohovoru. 

Termín odevzdání přihlášky a vyřízení dalších náležitostí k přijetí je: 

  • pro výuku v anglickém jazyce - do 20. 3. 2019
  • pro výuku v německém jazyce - do 25. 3. 2019

Přihlášku a podrobnější informace naleznete na webových stránkách Katedry jazyků.