Volba kandidáta na funkci děkana PEF ČZU v Praze

Volební komise Akademického senátu PEF ČZU v Praze v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze vyhlásila dne 20. 9. 2021 volbu kandidáta na funkci děkana PEF ČZU v Praze pro období 1. 2. 2022 až 31. 1. 2026.

Z navržených kandidátů na funkci děkana kandidaturu přijali (v abecedním pořadí):

  • prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
  • doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

V příloze ke stažení jsou uvedeny životopisy kandidátů.

Předseda Akademického senátu PEF ČZU v Praze svolává Shromáždění akademické obce k volbě děkana, které se koná ve středu 20. 10. 2021 od 15:45 h. v místnosti EI (PEF).

V tuto dobu bude zrušena výuka na PEF ČZU v Praze.

Hlavním bodem programu bude představení kandidátů na funkci děkana a diskuse. Program podrobně zde.

Představení kandidátů před členy AS PEF ČZU a tajná volba proběhne 22. 10. 2021 od 9 h. v zasedací místnosti PEF v 2. patře, místnost E209.

za volební komisi AS PEF

Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.

předseda

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu