Shromáždění akademické obce PEF 2021

Předseda Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze svolává shromáždění Akademické obce PEF, které se bude konat ve středu 20. října 2021 od 15:45 hodin v posluchárně EI.

Program:

  1. Zahájení
  2. Představení navržených kandidátů na funkci děkana PEF pro období 2022 - 2026
  3. Diskuze s navrženými kandidáty
  4. Závěr

Ve snaze umožnit členům Akademické obce PEF ČZU účast na tomto výročním shromáždění, vydal děkan PEF rozhodnutí 11/2021 o přerušení výuky pro studenty a pedagogy PEF dne 20. 10. 2021 od 15:45 do 17:15 hodin

Shromáždění Akademické obce PEF ČZU bude obrazem a zvukem přenášeno do posluchárny EII. Akademická obec bude probíhat pouze fyzicky, proto bude nutné při účasti v posluchárnách použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) . 

Další články v rubrice

English ☰ Menu