Apply for study

3. veřejná soutěž - TA ČR - ÉTA

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.10.2019
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Návrhy projektů proto musí být založeny na společenskovědním, humanitněvědním nebo uměleckovědním jádře (dále jen „jádro SHUV”).

Jádro SHUV tvoří:

  • Pozitivní celospolečenské dopady projektu
  • Metodologické pojetí projektu
  • Personální zajištění projektu

 

Výše dotace: není stanovena (alokace 580 mil. Kč)

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 80 %

Předkládání projektových žádostí do: 31. 10. 2019 do 16:30 hod.

Doba řešení: 12-45 měsíců

Zahájení řešení projektů: 1. 4. – 1. 8. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2023

 

 

English ☰ Menu