Státní závěrečné zkoušky v květnu a červnu - pokyny

Studenti, kteří budou konat státní závěrečnou zkoušku (SZZ) v  květnu a červnu 2023, musí splnit následující podmínky:

1. Odevzdat BP do 15. 3. 2023 nebo DP do 31. 3. 2023

Student odevzdá v IS ČZU elektronickou verzi práce a případně další přílohy. Po přihlášení do IS.CZU.cz přejde na Portál studenta, kde zvolí v daném studijním oboru Závěrečná práce (obrázek knihy). Nejdříve vloží abstrakt (souhrn) a klíčová slova k práci do systému přes Vložit doplňující informace zvlášť v českém i anglickém jazyce. Dále lze obdobně nahrát soubory své práce prostřednictvím Vložit práci a přílohy. Elektronická verze závěrečné práce v čitelném formátu PDF bude obsahovat v jednom souboru kompletní text práce, který bude shodný s tištěnou verzí závěrečné práce (tedy včetně tištěných příloh). Maximální velikost souboru závěrečné práce je 50 MB a celková velikost příloh je omezena na 200 MB. Do přílohy může případně nahrát vytvořený software, audiovizuální soubory, datové přílohy a jiné. Proces odevzdání práce se ukončí (potvrdí) tlačítkem „Odevzdat závěrečnou práci“ v položce Odevzdání závěrečné práce, poté již není možné soubory editovat (zrušit odevzdání a eventuálně po nahrání změn znovu odevzdat lze do 24 hodin po odevzdání práce, nejdéle však do stanoveného termínu odevzdávání). Elektronická verze musí být studentem odevzdána do výše uvedených dat. Tištěnou verzi práce v pevné vazbě ve dvou výtiscích v českém jazyce (anglických oborů v jazyce anglickém) odevzdá student v den konání státní závěrečné zkoušky tajemníkovi komise. Zároveň s prací  budou odevzdány 4 ks tezí (max. 3 str. textu a vybrané bibliografické citace).

Student zodpovídá za obsahovou shodu obou verzí práce. Pokud bude při následné kontrole prací odhaleno podvodné jednání (včetně plagiátorství), bude se studentem zahájeno disciplinární řízení s možností vyloučení ze studia.

2. Přihlásit se v IS od 1.  - 31. 3. 2023 ke státní zkoušce a k promoci

Student provede kontrolu osobních údajů v IS a potvrdí jejich správnost. Při samotném přihlášení se k SZZ zadá volitelný komplexní předmět (koridor pouze vybrané programy Ing. studia). Pro účast na promocích v červnu 2023 se elektronicky přihlásí a uhradí poplatek 300 Kč za promoci (platební údaje budou sděleny po přihlášení). Toto přihlášení je závazné. Vše na http://is.czu.cz.

3. Splnit všechny předepsané studijní povinnosti a na studijní oddělení odevzdat podepsaný výpis známek z IS (jednostranný tisk, na šířku) v termínu do 9. 5. 2023. Výpis lze poslat poštou nebo naskenovaný e-mailem příslušné studijní referentce SO nebo osobně v Infocentru PEF.

Tento termín je závazný. Po tomto termínu nemůže být student ke státní zkoušce přiřazen. Pokud student nesplnil některý z výše uvedených bodů, nemůže státní zkoušku v květnu a červnu 2023 konat. Oznámí tuto skutečnost příslušné referentce studijního oddělení a pokračuje v plnění studijních povinností (zápočty, zkoušky) do 5. 9. 2023. Poté se musí v září 2023 zapsat do dalšího studia (přes Kontaktní centrum v UIS). Při tomto zápisu je studentovi v Kontaktním centru (KC) navrženo řešení v souladu se Studijním a zkušebním řádem ČZU v Praze (individuální studijní plán, opakování ročníku, ukončení studia). Složení státní zkoušky se u těchto studentů předpokládá v únoru nebo červnu 2024.
V nestandardních případech se studenti informují u své studijní referentky o dalším řešení konkrétní studijní situace.

4. Termín SZZ
Státní závěrečné zkoušky Bc.15. – 26. května 2023
Státní závěrečné zkoušky Ing.22. května – 2. června 2023
 
 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.