Imatrikulace nově přijatých studentů do prezenčních bakalářských studijních oborů PEF

Studenti se dostaví ve společenském oděvu před Aulu ČZU v Praze 15 minut před zahájením imatrikulace.

26. 9. 2017 AULA ČZU v Praze

Obor Hodina

  Podnikání a administrativa

  Hospodářská a kulturní studia

  Systémové inženýrství

9:00

  Veřejná správa a regionální rozvoj

  Informatika

  Business Administration

  Informatics

  Economics and Management

10:30

 

  Provoz a ekonomika

 

12:00

Další články v rubrice

English ☰ Menu