Zvýšení významu evropského zemědělství pro opatření proti změně klimatu

Projekt BRIGHTSPACE, financovaný v rámci programu Horizont Evropa, bude mít své výroční zasedání 12. a 13. října 2023

Návrh plánu účinných a udržitelných strategií pro posuzování a řešení výzev zemědělství EU, zajišťujících zemědělskou činnost v bezpečném a spravedlivém prostoru.

Projekt vychází z konceptu „bezpečného a spravedlivého operačního prostoru“, kde bezpečná složka představuje biogenní hranice ekosystému a spravedlivá složka zahrnuje kvalitu života. Společnost a politika v tomto konceptu mají dvojí úkol: korigovat rozdíly ve společnosti týkající se nejen zemědělství a zároveň zabránit ekologické degradaci životního prostředí.

Je proto důležité mít nástroje, které napomáhají k vytvoření souladu mezi environmentálními omezeními a ekonomickými cíli. Záměrem projektu BrightSpace je vytvořit simulační modely v oblasti zemědělství a potravinářství, které by usnadnily tvorbu politik a umožnily nalézt rovnováhu mezi ekonomickými a environmentálními zájmy.

Základní myšlenkou projektu je vytvořit scénáře, které budou založeny na veřejných politikách, institucionálních a sociálních reformách a možném technologickém vývoji. Tyto scénáře by měly odrážet současné a budoucí směřování společnosti. K tomu budou využity modely zkoumající sektor zemědělských a potravinářských produktů.

Projekt BrightSpace spojuje 15 výzkumných institucí z osmí zemí Evropské unie a Spojeného království a staví na osvědčených modelových nástrojích, které se používají k předpovídání dopadů klimatických, zemědělských a lesnických politik na lokální, národní a regionální úrovni.

Výroční zasedání projektu v Praze

Na výročním zasedání, které se uskuteční 12. – 13. října 2023 na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) zhodnotí partneři projektu aktuální stav projektu, pokrok za první rok řešení a sestaví plán aktivit pro další rok řešení.

Kontakt: brightspace.wecr@wur.nl  www.brightspace-project.eu

Twitter: @BrightSpaceEU  | linkedin.com/company/brightspace-eu-project/

Financováno Evropskou unií. Grantová dohoda HORIZON EUROPE č. 101060075. Názory a postoje vyjádřené jsou však pouze autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.