Workshop: Současné trendy v řízení spolupráce

V rámci projektu Erasmus+ „Innovation and creativity mentality advancement in SMEs“ (INCREMENTA), který podporuje inovační a kreativní postupy v malých a středních podnicích, proběhne workshop zaměřený na aktuální trendy v řízení spolupráce ve firmách. Workshop bude zaměřen zejména na případové studie týkající se procesu a subjektů spolupráce ve firmě. V rámci workshopu budou zmíněny kritické faktory při nastavování procesu spolupráce a jak proces spolupráce nastavit, aby byl ve firmě inovativní. Účastníci se během workshopu také dozví, jaký má spolupráce význam, jaké typy spolupráce existují, a jak si vybrat vhodného partnera pro spolupráci.

Termín konání: 10. 9. 2020 od 16:00 – 18:30

Moderátorka: Ing. Kateřina Drahotová, Ph.D. - Katedra řízení PEF, ČZU v Praze

Přednášející: Bc. Ladislava Hroudová, Ing. Anna Marešová, Mgr. Alice Šídová, Ing. Gabriela Šimšová, Mgr. Sára Škvorová, Bc. Jan Waldhauser

Pořádá: Katedra systémového inženýrství a Katedra řízení, PEF, ČZU v Praze

Bližší informace a přihlášky:  drahotovak@pef.czu.cz, domeova@pef.czu.cz

Určeno pro: odbornou veřejnost

Jazyk: čeština

Workshop je součástí mezinárodního projektu  „Innovation and creativity mentality advancement in SMEs“ č. 2018-1-IE01-KA202-038789, který je podpořený v rámci  programu ERASMUS+ , klíčová akce 2 - vzdělávání dospělých.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu