Webová analytika a Google Analytics pohledem odborníka

Webová analytika a Google Analytics pohledem odborníka je jedno z dalších témat přednáškového cyklu Net-mix, pořádaného na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze.

Termín konání: 22. 11. 20018 od 15:45

Místo konání: PEF C26

Přednášející: Tomáš Baxa ze společnosti Taste Medio

Přednáška bude zaměřena na představení výhod webové analytiky - co firmy analyzují na webu, se zaměřením na konkrétní případy a způsoby jejich řešení pomocí nástroje Google Analytics.

Z důvodu kapacitních omezení se registrujte na webových stránkách cyklu přednášek Net-mix.

Další články v rubrice

English ☰ Menu