Výuka v letním semestru 2020/2021

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 22. 1. 2021 se do 14. 2. 2021 zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, a to s výjimkou možnosti konat zkoušku v jeden čas pro max. 10 osob. Kromě toho jsou povoleny již jen pouze individuální konzultace (s přítomností jednoho studenta a jednoho pedagoga). 
Z těchto důvodů bude výuka na ČZU v letním semestru zahájena plně v distančním režimu s využitím online forem výuky, tedy bez osobní přítomnosti studentů na výuce, obdobně, jako tomu bylo v zimním semestru. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu