Výsledek volby kandidáta na děkana PEF ČZU v Praze

Volební komise Akademického senátu PEF ČZU v Praze v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze vyhlásila dne 22. října 2021 výsledky voleb kandidáta na funkci děkana PEF.

Akademický senát Provozně ekonomické fakulty na svém zasedání 22. října 2021 zvolil kandidáta na funkci děkana PEF ze dvou kandidátů v prvním kole volby.

Zvoleným kandidátem na funkci děkana PEF pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026 je doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

 

The Electoral Commission of the Academic Senate of the FEM CZU Prague, in accordance with the Rules of Procedure of the Academic Senate of the FEM CZU Prague, announced the election results for the position of Dean FEM.
At senate meeting on October 22, 2021, the Academic Senate of the FEM elected the candidate for position of Dean of the FEM from two candidates in the first round of elections.
The elected candidate for the position of Dean of the FEM for the term of office from 1 February 2022 to 31 January 2026 is doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Jan Tyrychtr

předseda Volební komise AS PEF

 

Volební komise Akademického senátu PEF ČZU v Praze
Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D. – předseda
Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Ing. Vít Kluger

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu