Vyhlášení voleb do AS PEF a AS ČZU

Vážení členové akademické obce PEF,

dne 22. září 2020 volební komise Akademického senátu PEF ČZU v Praze (AS PEF) v souladu s Volebním řádem AS PEF vyhlašuje volby do Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pro období prosinec 2020 – listopad 2023. Ve stejném vyhlášeném volebním období proběhnou i volby zástupců PEF do Akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze (AS ČZU). Harmonogram a náležitosti voleb jsou uvedeny v elektronické podobě na webových stránkách AS PEF a v listinné podobě na vývěsní desce AS PEF.

Návrhy kandidátů předkládají členové akademické obce PEF ČZU v Praze písemnou formou a vhazují je do zapečetěné urny umístěné v zasedací místnosti PEF č. E209, v týdnu od 28. září do 2. října 2020, a to v úterý a pátek vždy od 10.00 do 12.00 hodin a ve středu a čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, a do kterého senátu je kandidát navržen (tzn. AS PEF, AS ČZU nebo oba senáty). Dále pak u zaměstnanců název pracoviště na PEF a u studentů studijní obor, ročník a aktuální telefonický a e-mailový kontakt.

Pro návrhy je možné využít připravený formulář, který je v elektronické podobě níže nebo na webových stránkách AS PEF. Navrhovatel je povinen prokázat svoji příslušnost k akademické obci PEF ČZU v Praze zaměstnaneckým průkazem nebo kartou ITIC u akademických pracovníků, kartou ISIC nebo výkazem o studiu u studentů.

Navržení kandidáti vyjadřují souhlas či nesouhlas s kandidaturou svým podpisem do 21. října 2020. Volební komise zveřejní kandidátní listiny do AS PEF a AS ČZU 22. října 2020.

Volby kandidátů do AS PEF a AS ČZU proběhnou ve středu 3. – 4. listopadu 2020 v zasedací místnosti PEF č. E209.

Volební místnost a způsob hlasování se může změnit podle aktuální epidemiologické situace a platného nařízení rektora. Volební komise nejpozději 3 kalendářní dny před dnem konání voleb určí definitivní místo a organizaci konání volby. Prosím, sledujte aktuální informace na webových stránkách AS PEF.

Za volební komisi

Jan Tyrychtr, předseda

Volební komise Akademického senátu PEF ČZU v Praze:

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.