Vyhlášení podmínek pro prominutí přijímací zkoušky

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a zápisu do studia v bakalářských programech Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Economics and Management, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Informatika, Informatics, Systémové inženýrství a do studia v magisterských programech/oborech Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Veřejná správa a regionální rozvoj, Informatika, Informatics, Systémové inženýrství, Projektové řízení, Světová ekonomika a European Agrarian Diplomacy pro akademický rok 2021/2022 na PEF ČZU v Praze.

Děkan promine přijímací zkoušku za splnění následujících podmínek:

  • Uchazeč/ka podal/a v řádném termínu kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku do příslušného studijního programu a zaplatil/a poplatek za přijímací řízení.
  • Uchazeč/ka se zapíše (osobní účast) do bakalářského studia v řádném termínu k zápisu do studia 7. - 8. července 2021, či v náhradním termínu 1. září 2021/do magisterského studia 9. - 10. července 2021 či v náhradním termínu 2. září 2021. Náhradní termín zápisu se povoluje pouze na základě písemné žádosti.

Do bakalářského studia bude zapsán/a uchazeč/ka který/á:

  • se prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas); 
  • řádně ukončil/a středoškolské studium maturitou. Tuto skutečnost uchazeč/ka prokazuje předložením maturitního vysvědčení, a to v den zápisu do studia. Pokud do doby zápisu do studia uchazeč/ka maturitní vysvědčení nemá, může s ohledem na současnou situaci písemně požádat o odklad zápisu. Uchazeči/uchazečky, kteří/které absolvují středoškolské studium v zahraničí, musí předložit v den zápisu do studia doklad o nostrifikaci vzdělání; 
  • u programů s poplatkem za studium prokáže zaplacení poplatku za studium (platí pro programy Informatics, Economics and Management);
  • doklad o splnění jazykové zkoušky z češtiny organizované PEF ČZU v Praze - podmínkou pro studium v programech vyučovaných v češtině je znalost českého jazyka. Absolventi českých a slovenských vysokých škol prokazují znalost češtiny dokladem o absolvování maturitní zkoušky z českého či slovenského jazyka, ostatní uchazeči prokazují svou znalost složením zkoušky z češtiny, která probíhá v průběhu přijímacího řízení na PEF ČZU.

Do magisterského studia bude zapsán/a uchazeč/ka který/á:

  • se prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas);
  • řádně ukončil/a studium v kterémkoliv typu studijního programu. Tuto skutečnost uchazeč/ka prokazuje předložením vysokoškolského diplomu minimálně bakalářského stupně studia, a to v den zápisu do studia. Pokud do doby zápisu do studia uchazeč/ka vysokoškolský diplom neobdržel/a, musí doložit splnění požadovaného vzdělání alespoň dokladem prokazujícím řádné ukončení studia, který obsahuje jasnou a nezaměnitelnou identifikaci absolventa/absolventky, identifikaci studijního programu, který absolvoval/a, den ukončení studia, udělený titul, den a místo vydání tohoto dokladu a příslušná úřední razítka a podpis oprávněné osoby, tj. děkana či proděkana. Diplom je uchazeč/ka povinen/povinna doložit bezodkladně po jeho vydání. Uchazeči/uchazečky, kteří/které absolvují bakalářské studium v zahraničí, musí předložit v den zápisu do studia doklad o nostrifikaci vzdělání některé z vysokých škol akreditovaných MŠMT ČR. 
  • u programů s poplatkem za studium prokáže zaplacení poplatku za studium (Platí pro programy European Agrarian Diplomacy, Informatics).
  • pokud ani do dne náhradního zápisu nebude mít uchazeč/ka s ohledem na současnou situaci bakalářský diplom, požádá studijní oddělení o odklad zápisu.

Po zápisu obdrží zapsaný student potvrzení o přijetí do studia.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.