Vyhlášení podmínek pro prominutí přijímací zkoušky do magisterského stupně studia 2022/2023

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a pro zápis do studia v magisterských programech Ekonomika a management, Podnikání a administrativa, Veřejná správa a regionální rozvoj, Informatika, Systémové inženýrství, Projektové řízení, Světová ekonomika, Informatics, Global Information Security Management a European Agrarian Diplomacy pro akademický rok 2022/2023 na PEF ČZU v Praze.

Děkan promine přijímací zkoušku za splnění následujících podmínek:

  • Uchazeč/ka podal/a v řádném termínu kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku do příslušného studijního programu a zaplatil/a poplatek za přijímací řízení.
  • Uchazeč/ka se zapíše do magisterského studia 13. - 14. července 2022 či v náhradním termínu 2. září 2022. Náhradní termín zápisu se povoluje pouze na základě písemné žádosti.

Do magisterského studia bude zapsán/a uchazeč/ka který/á:

  • se prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas);
  • řádně ukončil/a studium v kterémkoliv typu studijního programu. Tuto skutečnost uchazeč/ka prokazuje předložením vysokoškolského diplomu minimálně bakalářského stupně studia, a to v den zápisu do studia. Pokud do doby zápisu do studia uchazeč/ka vysokoškolský diplom neobdržel/a, musí doložit splnění požadovaného vzdělání alespoň dokladem prokazujícím řádné ukončení studia, který obsahuje jasnou a nezaměnitelnou identifikaci absolventa/absolventky, identifikaci studijního programu, který absolvoval/a, den ukončení studia, udělený titul, den a místo vydání tohoto dokladu a příslušná úřední razítka a podpis oprávněné osoby, tj. děkana či proděkana. Diplom je uchazeč/ka povinen/povinna doložit bezodkladně po jeho vydání. Uchazeči/uchazečky, kteří/které absolvují bakalářské studium v zahraničí, musí předložit v den zápisu do studia doklad o nostrifikaci vzdělání některé z vysokých škol akreditovaných MŠMT ČR.
  • u zpoplatněných studijních programů uchazeč/ka prokáže zaplacení poplatku za studium (Platí pro všechny studijní programy vyučované v angličtině!);
  • pokud do dne náhradního zápisu nebude mít uchazeč/ka bakalářský diplom, požádá studijní oddělení o odklad zápisu.

Po zápisu obdrží zapsaný student potvrzení o přijetí do studia.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.