Vstříc praktickému životu – studentské prezentace pro KPMG

Ve středu 8. 1. 2020 proběhly v sídle společnosti KPMG prezentace nejlepších studentských prací z předmětu Strategické řízení. 10 nominovaných studentských týmů, 3 pedagogové a 5 zástupců společnosti KMPG společně připravili večer, ve kterém se protínaly dva zdánlivě neslučitelné světy: ten ryze akademický se světem reálného businessu.

Po celý zimní semestr studenti pracovali na zadání dvou různých případových studií propojených tématem digitalizace: někteří se zabývali dopadem digitalizace na pobočkovou síť bank a ti druzí řešili obsluhu a retenci zákazníků u prodejců energií - nahlíženo opět prizmatem digitalizace. K finálním prezentacím v sídle společnosti KPMG bylo nominováno 10 týmů, které měly kromě jiných benefitů příležitost prezentovat výsledky své práce přímo představitelům společnosti. Všech 10 týmů mělo za úkol připravit krátké management summary své práce, a to se stalo výběrovým kritériem pro finální prezentace. Studenti byli vystaveni “nelítostným podmínkám skutečného světa” a kromě striktního časového limitu museli bojovat s dotazy přímo v průběhu prezentací. Než se porota poradila a shodla na vítězné prezentaci, přesunuli se všichni zúčastnění do 7. patra budovy na slavnostní raut s výhledem na magicky světélkující Prahu. Vítězem večera se stal tým ve složení Iva Kmošková, Filip Kolman, Filip Maličovský, Michaela Majorová, Ondřej Vrzák, kteří pracovali na strategii digitalizace pro společnost EON. Studenty vítězného týmu jsme poprosili o krátké shrnutí jejich zážitku z předmětu: “V rámci případové studie jsme měli možnost aplikovat teoretická východiska na vybranou společnost a pokusit se jí odvrátit od problémů, kterým reálně čelí. Jako finalisty nás čekala prezentace naší strategie před vybranými manažery v KPMG, kteří nám simulovali nelítostné prostředí vrcholového managementu tak, jak se s tím setkávají v praxi. Byla to pro nás ojedinělá zkušenost a veliká čest prezentovat před takovými odborníky, kteří se podílí a často i určují strategický směr většiny velkých společností okolo nás. Udělený certifikát s drobnými dárečky a finanční odměnou už pak pro nás byla spíše sladkou třešničkou na dortu. Tímto děkujeme všem, kteří se předmět Strategické řízení snaží propojit s praxí a své studenty vedle teoretické roviny obohacují i o praktické zkušenosti zaměstnanců z tohoto oboru.

Veronika Zhao, HR Business Partner ze společnosti KPMG, hodnotí spolupráci následovně:

Každou možnost propojení studentů se světem businessu velmi vítáme. Na středeční akci nás příjemně překvapily velice dobré komunikační dovednosti studentů a jejich schopnost pohotově reagovat na dotazy kolegů. Vážíme si času a úsilí, které všichni studenti věnovali vypracování projektu a přípravě prezentací. Rádi bychom také poděkovali za skvělou spolupráci paní profesorce Tiché a jejím kolegyním, paní doktorce Pitrové, paní doktorce Kvasničkové Stanislavské a paní doktorce Chalupové“.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.