Volby do akademického senátu

Volební komise Akademického senátu PEF ČZU v Praze vyhlásila dne 22. září 2020 volby zástupců do AS ČZU v Praze a AS PEF pro funkční období 2021-23. Harmonogram voleb byl schválen na zasedání AS PEF dne 9. června 2020.

Dne 15. února 2021 Akademický senát PEF ČZU v Praze schválil aktualizaci harmonogramu voleb zástupců do AS PEF a AS ČZU na základě pokynu hlavní volební komise AS ČZU ze dne 11. února 2021.

Volební komise AS PEF informuje, že termín voleb s přímou účastí voličů se koná v tyto termíny:
v úterý 27. dubna 2021,
ve středu 28. dubna 2021
(oba termíny od 10:00 do 15:00 hodin).
Místo voleb: Menza ČZU 

Místo voleb je určené na základě Metodického doporučení k zajištění hygienických podmínek pro volby do akademických senátů fakult a ČZU (s ohledem na pandemii COVID-19) schváleného rektorem ČZU 14. dubna 2021.

Prosím dbejte pokynu volební komise a kolegů, kteří budou v čase voleb organizovat vstup do volební místnosti či budovy menzy ČZU.

Obecné pokyny (výtah z metodického doporučení rektora ČZU):

  • Všem osobám je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) splňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).
  • Osoby vstupující do budovy menzy ČZU za účelem voleb do akademických senátů fakult a ČZU nejsou povinny předkládat negativní test (RT, PCR, POC antigenní).
  • Dochází-li na místě a ve stejný čas k přítomnosti 2 a více osob, musí tyto osoby dodržovat bezpečnou vzdálenost nejméně 2 metry.

 Za volební komisi AS PEF ČZU v Praze 

Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.

předseda

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.