Úspěch PEF v soutěži Kalendář roku 2017

Pivoňka

Soutěž Kalendář roku 2017 vyhlašuje časopis Typografia s cílem podpořit kreativitu a úroveň kalendářů v ČR. Členové poroty se skládají z odborníků z oblasti polygrafie, fotografie, grafického designu, typografie a marketingu.

Slavnostní vyhlášení letošního 17. ročníku soutěže proběhlo 4. května 2017 v reprezentačních prostorách Poslanecké sněmovny pod záštitou poslance Stanislava Berkovce.

V anketě o cenu veřejnosti, která proběhla na webových strákách časopisu Typografia, získal druhou cenu veřejnosti kalendář Pivoňky 2017 doc. Ing. Zdeňka Havlíčka, CSc. z Provozně ekonomické fakulty (Katedra informačních technologií).

Přehled soutěžních kalendářů naleznete na strákách Typografia.
Zdroj: TZ Kaledář roku 2017