Účetní terminologie v angličtině

Katedra obchodu a financí PEF pořádá kurz Účetní terminologie v angličtině s důrazem na položky výkazů účetní závěrky.
 
KDY: pátek 27. 4. 2018 (14:00 – 18:00)
 
KDE: budova PEF, místnost E IV
 
Přednášející: Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D., pedagog katedry obchodu a financí
 
Cena kurzu: 800,- Kč vč. DPH (nutno uhradit nejpozději do 23. 4. 2018, na účet č. 9021-6325762/0800, variabilní symbol: 119072 s uvedením jména a příjmení účastníka)
 
Závazné přihlášky posílejte na e-mail Ing. Markéty Beranové: mberanova@pef.czu.cz
 
Kurz je určen pro studenty PEF a ostatní zájemce.
 
Účastník kurzu obdrží:
  • Tištěné materiály (výkazy + cvičení)
  • Certifikát o absolvování kurzu

 Podrobnosti o kurzu a program naleznete v příloze. 

Soubory ke stažení

Aktualita