Populační vývoj v ČR - data, fakta, zajímavosti a projekce


Katedra statistiky Vás zve na přednášku Mgr. Michaely Němečkové Populační vývoj v ČR – data, fakta, zajímavosti a projekce z cyklu přednášek Statistika v praxi.

 

Termín konání: pondělí 3. 12. 2018  12:15 – 13:35 hod.

Místo konání: posluchárna EII

Přednášející: Mgr. Michaela Němečková, Oddělení demografické statistiky ČSÚ

Pořádající útvar: Katedra statistiky

Bližší informace: prochazkova@pef.czu.cz

 

Určeno pro: studenty

 

Demografický vývoj ovlivňuje fungování společnosti. Odborné rozhodování v oblasti ekonomiky, sociálních věcí, zaměstnanosti, školství, zdravotnictví nelze učinit bez vhodných, dobře strukturovaných demografických informací. Žádný územní celek nemůže dobře fungovat bez znalosti počtu a struktury svého obyvatelstva.