SpinOffer – univerzitní crowdfunding na ČZU

Program TAČR GAMA v podzimním třetím kole výzvy rozdal poslední objem finančních prostředků, které byly k dispozici, a v současné době se Centrum inovací a transferu technologií  ČZU v Praze spolu s jednotlivými řešitelskými týmy zabývá samotným řešením a koordinací projektů a plněním závazných cílů. Jedním z projektů, jejichž realizace se posouvá mílovými kroky k úspěšnému konci, je Akademický online fundraiser z Provozně ekonomické fakulty. Hlavním řešitelem je doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. a společně s Ing. Václavem Švecem, Ph.D. () a Ing. Ondřejem Jurečkou (OJ) tvoří opravdu zapálený projektový tým. 

Můžete nám krátce představit svůj projekt, jeho unikátnost a díky čemu by mohl uspět na trhu?

VŠ: Základní myšlenkou projektu je crowdfunding v univerzitním prostředí a jednodušší forma komercializace vynálezů. V současné době existuje jistá mezera v procesu, jak dostat na trh výrobky a prototypy, které vznikly na univerzitě, a ověřit jejich potenciál. Náš projekt dostal konkrétní myšlenku v okamžiku, kdy jsem se potkal s Ondřejem, který je nadšencem do crowdfundingu. Společně s Honzou Bartoškou, který je vynikající ve vytváření informačních systémů a řízení projektů, jsme vytvořili tým, který se začal konkrétně zabývat myšlenkou akademického on-line fundraiseru. Shodou okolností byla v té době otevřená výzva TAČR Gama, kde se tato myšlenka dala uplatnit. Výsledek projektu – online platforma pro univerzitní crowdfundingové kampaně - by měl být výhodný pro všechny zúčastněné strany. Pro univerzity bude sloužit nejen jako propagační nástroj - ukázka toho, co na akademické půdě vzniká a jakým způsobem se to dá využít, ale také jako testovací prostředí komerčního potenciálu produktů na univerzitě vyvíjených. Pro vědce nabízí nejen způsob, jak dostat svůj výrobek na trh v podstatě bez rizika a s velmi nízkými náklady, ale nabídne jim i startovací výzkumné projekty pro doktorandy či další menší projekty. Projekt se zaměří i na podporu studentů z univerzitních inkubátorů tak, aby co nejvíce usnadnil cestu jejich nápadům ke koncovým zákazníkům.

Jak by měl ideálně produkt fungovat a okamžiku, až bude dokončen?

VŠ: Hlavní  potřeba, kterou náš projekt řeší je, že vědec - původce v současné chvíli nemůže vzít svůj prototyp, užitný či průmyslový vzor, patent a jít s ním sám na trh. Ke svému vynálezu totiž nevlastní práva – je sice původcem, ale  vlastnictví náleží univerzitě, která nemá zdroje se dalším rozvojem ale i prodejem nového produktu zabývat. Navíc úspěch nového, nevyzkoušeného produktu na trhu je vždy velmi nejistý. Obecně se univerzity snaží zaměstnávat obchodníka, který produkty nabízí na trhu, ale ten reálně nemůže mít takový rozsah, aby dokázal efektivně prodávat několik desítek zcela odlišně zaměřených produktů. Navíc takových, na které dost možná není poptávka, o které momentálně nemusí být na trhu zájem. Čili se v současné chvíli na většině českých univerzit nepotkávají dvě základní potřeby úspěšné tržní realizace produktů vzniklých z vědy a výzkumu – vlastnictví a nasazení. A to v době, která se vyznačuje úsilím vlády o zintenzívnění praktické aplikace výsledků vědy a výzkumu. Náš projekt by tyto dva body měl propojit vznikem univerzitního crowdfundigového systému. S každou participující univerzitou bude mít uzavřenou smlouvu, vědci budou mít povolení od svého oddělení transferu technologií, že mohou  svůj projekt/patent/funkční vzorek/produkt/publikaci atd. jednorázově uplatnit na trhu, tzn. vyzkoušet tržní potenciál. Vědec si udělá dopředu kalkulaci, řekne si, co ho bude stát výroba malé série a za kolik prodá jeden produkt. Spustí crowdfundigovou kampaň a dostane v podstatě okamžitou informaci o tom, zda je o produkt zájem či nikoliv. Po ukončení kampaně vyrobí a rozešle produkt přispěvovatelům.  

Váš tým bude systém spravovat? Jak máte promyšlený business plán?

VŠ: Jeden z výstupů projektů je založení spin-off společnosti,  která se bude o portál starat. Projekty k financování se budou konzultovat a vybírat ve spolupráci s CITT. Pro nás je v tuto chvíli důležité to, aby portál začal (třeba pomalu) fungovat. Za úspěch budeme považovat, pokud si na sebe portál sám vydělá. Podnikatelský záměr je stejný jako u klasického crowdfundingu, který funguje na procentu marže z objemu vybraných peněz.

OJ: Projektů na začátku pravděpodobně nebude hodně, navíc budeme řešit zejména jejich kvalitu. V první fázi tak budeme vybírat projekty, které budou připravené, řeší zajímavou potřebu a budou za nimi stát motivovaní zaměstnanci univerzity. V tuto chvíli je naším hlavním cílem to, aby projekt fungoval a ukázali jsme, že univerzity skutečně vytvářejí tržně uplatnitelné výstupy vědy a výzkumu a že má jejich práce  praktický dopad. Chceme sbírat příklady dobré praxe a fungovat i jako jistá forma propagace univerzit.

Což mě přivádí k zásadní otázce. Jak máte celou propagaci vymyšlenou? Jak dosáhnete zásahu kampaní mezi lidi?

VŠ: Každá univerzita má poměrně velkou komunitu lidí, kteří tam studují či pracují. Tady na ČZU je to více než 20 tisíc lidí, které můžeme projekty z jejich univerzity oslovovat. Počítáme také s jejich kamarády, rodinami a dalšími lidmi v jejich okruhu. I kdybychom oslovili v každé kampani pouze 20% z nich, pořád se dostáváme na velmi hezká čísla. Samozřejmě, chceme zapojit i více univerzit, nicméně ČZU bude první univerzitou, jejíž projekt či projekty se na portálu objeví. V případě, že se projekt rozrůstat, by se mohl postupem času stát ukazatelem objemu komercionalizace jednotlivých univerzit.

V jaké stavu je projekt teď? Co už máte vyřešené a co vás naopak ještě čeká?

OJ: Na projektu pracujeme už 1,5 roku a v tuto chvíli testujeme první betaverzi celého online portálu. Jsme ve druhém kole testování a dáváme poslední připomínky, do června bychom rádi měli hotový celý portál a spustili první kampaně.

Nicméně v průběhu řešení projektu jsme narazili na spoustu překážek, které bylo nutno překonat. Crowdfunding na univerzitní scéně v ČR zatím neexistuje a my tak řešíme záležitosti, které na českých univerzitách nikdo nikdy neřešil.

VŠ: Musím říct, že ač je projekt vzhledem k akademickému prostředí poměrně inovativní, oddělení CITT ČZU i vedení univerzity se k němu staví velmi pozitivně a hlavní díky patří paní kvestorce Ing. Janě Vohralíkové.

Co bude muset vědec udělat proto, aby mohl takovou crowdfundingovou kampaň spustit?

VŠ: Předně musí mít projekt (tzn. alespoň prototyp produktu, funkční vzorek atp.), za druhé chuť posunout svůj výtvor na trh, za třetí spojit se s CITT ČZU v Praze nebo přímo s námi. Mimochodem pár vědců z ČZU jsme již oslovili, ale budeme rádi, pokud nám napíší i další, že by dříve či později svůj produkt chtěli otestovat trhem. Rádi jim pomůžeme.

OJ: Crowdfundigová kampaň není čistá marketingová kampaň. Jde o to ukázat širší veřejnosti, že produkt existuje a je možné si ho koupit. Zároveň ukázat vědcům, že existuje i jiná cesta, než na jakou jsou zvyklí. A jak mohou získat další zdroje financí bez velkého risku. Pokud kampaň nevyjde a o produkt nebude zájem, pak s tím nejsou žádné dodatečné náklady. Zcela stěžejní je ale právě crowdfundingová kampaň, jejíž kvalita často velmi ovlivní výsledek a úspěšnost produktu. Budeme mít také k dispozici tým, který bude s jednotlivými kroky kampaně pomáhat.

S jakými se setkáváte reakcemi na projekt a máte už nějaké zájemce?

OJ: V prostředí start-upů se pohybuji již poměrně dlouho a reakce na  projekt akademického crowdfundingu jsou pozitivní. Často se všichni diví, že je něco takového v akademické sféře možné. Nicméně pokud o tom chvíli přemýšlí, vidí zde velký potenciál.

VŠ: Mojí úlohou v projektu je šířit jeho myšlenku po univerzitách. Často se setkám s nevěřícími až užaslými reakcemi a zároveň poznámkou, že jinde na univerzitě by o podobném projektu rozhodně nešlo ani uvažovat. A my už víme, že na ČZU to jde. Proto věříme, že projektem pokryjeme i ostatní české univerzity.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.