Podání přihlášky ke studiu

Slovo děkana k zahájení akademického roku 2020/2021

Vážené studentky, vážení studenti,

začátek nového akademického roku se nezadržitelně blíží. Všichni jsme se po měsících strávených v mimořádném stavu těšili na návrat do normálu. Bohužel události posledních týdnů postupně naznačovaly, že nám ani tentokrát nebude dopřáno a definitivní stopku nakonec přineslo Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 12/2020

Semestr tak zahájíme bez možnosti prezenční výuky, tedy v plně distančním režimu. Výhodou je pro nás všechny zkušenost nabytá během posledních měsíců i fakt, že jsme se dopředu připravovali na všechny tři varianty výuky - prezenční, kombinovanou i plně distanční. 

Jak tedy bude výuka vypadat? 

Studijní materiály a informace k jednotlivým předmětům naleznete na Moodle. Přednášky budete mít předtočené, případně živě online. Všechna cvičení se budou odehrávat dle rozvrhu živě online v prostředí MS Teams nebo Google Meet (informace a odkazy naleznete opět na Moodle). Pro aktuální informace doporučujeme sledovat webové stránky PEF, PEF aktuálně a vaši e-mailovou schránku. 

Během letního semestru jste nám poskytli cennou zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníku PEF online - dotazy a připomínky k výuce, proto budeme rádi, když ho využijete i v nadcházejícím období.

Vážené studentky, vážení studenti, věřím, že současnou situaci společně úspěšně zvládneme a budeme ji vnímat především jako životní výzvu a příležitost naučit se fungovat v nových podmínkách.

Do nadcházejícího akademického roku vám přeji hodně energie, pozitivní náladu a především pevné zdraví. 

S pozdravem

Martin Pelikán

Děkan PEF

Další články v rubrice

English ☰ Menu