Shromáždění Akademické obce PEF

Vzhledem k blížícím se volbám kandidáta na funkci děkana Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, v souladu s vyhlášeným harmonogramem těchto voleb a s odkazem na Jednací řád AS PEF a Statut PEF ČZU svolává předseda AS PEF ČZU SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE PEF ČZU. Shromáždění se bude konat v úterý 24. října 2017 od 14:00 hodin v posluchárně EI.

Na shromáždění Akademické obce ČZU budou kandidáti prezentovat své postoje a představy o dalším vývoji PEF ČZU na období let 2018-2021. Účastníci shromáždění budou mít příležitost klást jednotlivým kandidátům své dotazy. Na toto shromáždění jsou srdečně zváni všichni členové Akademické obce ČZU v Praze, a to jak zaměstnanci, tak studenti. Na shromáždění Akademické obce jsou též vítáni ostatní pracovníci PEF ČZU.

V této souvislosti je dne 24. 10. 2017 od 14:00 do 15:30 zrušena výuka, k čemuž je vydáno  rozhodnutí děkana PEF.

Seznam kandidátů, kteří přijmou svou kandidaturu, bude v souladu s vyhlášeným harmonogramem voleb zveřejněn volební komisí dne 20. října 2017 na vývěsní desce AS PEF a na webových stránkách PEF ČZU.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu