Rektor ocenil vynikající pedagogy

Dne 18. dubna v úvodu tradičního velikonočního koncertu předal rektor ČZU spolu s předsedou Akademického senátu Ceny rektora za pedagogickou činnost.

Ve svém úvodním vystoupení rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., vyzdvihl nároky a úskalí pedagogické práce, které je mnohdy nedoceněna, a všem přítomným pedagogům poděkoval za jejich úsilí. Následně pak rektor spolu s předsedou Akademického senátu Ing. Zdeňkem Votrubou, Ph.D., předali ceny sedmi oceněným, kteří byli vybráni kolegii děkanů jednotlivých fakult a ředitele institutu.

Cenu za pedagogickou činnost za rok 2016 obdrželi:

Doc. Ing. Otakar Macháček, CSc., z Provozně ekonomické fakulty. Docent Macháček na univerzitě pracuje od roku 1960. Během let zavedl řadu nových předmětů jak v češtině, tak v angličtině a do dnešní doby vede přednášky v kurzu Finanční a pojistná matematika, který zde rovněž vybudoval. Je dlouhodobě kladně hodnocen ze strany studentů a absolventů.

Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Docentka Kouřimská garantuje bakalářský studijní program Agriculture and Food a magisterský studijní program Sustainable Agriculture and Food Security. Kromě toho je garantem odborných exkurzí potravinářských oborů. Předměty i praktické semináře vyučované docentkou Kouřimskou jsou studenty velmi pozitivně hodnoceny. V rámci Euroleague for Life Sciences se paní docentka také aktivně podílí na mezinárodních výměnách studentů.

Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., z Technické fakulty. Profesor Kavka je znám svým obětavým přístupem ke studentům a aktivním přístupem k uplatňování aktuálních výsledků výzkumu v oblasti využití strojů do výuky. Pan profesor je také dlouhodobě kladně hodnocen absolventy fakulty, kteří se na něj obracejí pro radu při řešení problematiky projektování technologických celků.

Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D., z Fakulty životního prostředí. Doktor Moudrý se dlouhodobě podílí na výuce předmětů s tematikou geografických informačních systémů a studenti si velmi cení jeho nasazení při výuce. Je obdivuhodné, jak dokáže na vysoké odborné úrovni a zároveň poutavým způsobem přiblížit náročnou oblast geografických informačních systémů.

Ing. Václav Bažant, Ph.D., z Fakulty lesnické a dřevařské. Doktor Bažant se vyprofiloval jako zkušený přednášející a vynikající odborník v oblasti dendrologie. Vytrvale usiluje o zkvalitňování samotné výuky i jejího terénního zajištění. Pan doktor je stabilně vysoce hodnocen jak studenty, tak i ostatními kolegy. A mj. se takévýznamně angažuje v rozvoji Arboreta FLD.

Doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., z Fakulty tropického zemědělství. Docent Lojka je zakladatelem a garantem programu Tropické lesnictví a agrolesnictví. Patří k nejaktivnějším pedagogům FTZ v oblasti využívání moderních výukových metod a interaktivních IT technologií ve výuce. Je též aktivním zastáncem výuky nejen v angličtině ale také ve španělštině.

Ing. Emil Kříž, Ph.D., z Institutu vzdělávání a poradenství. Doktor Kříž garantuje předmět Didaktika praktického vyučování ve všech vzdělávacích programech. Dále zajišťuje výuku předmětu Biologie mládeže a školní hygiena. Metodicky a organizačně zajišťuje pedagogické praxe studentů. Doktor Kříž je odborně i lidsky spolehlivý, mezi studenty patří k oblíbeným pedagogům a mezi spolupracovníky je uznávaným kolegou.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.