Rada pro spolupráci s praxí v novém složení

Dne 6. 9. 2022 se v budově rektorátu uskutečnilo první zasedání Rady pro spolupráci s praxí v novém složení.

Přítomní členové Rady byli: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D., doc. Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Roman Kvasnička, Ph.D., Ing. Pavel Moulis, Ph.D., Ing. Martin Pelikán, Ph.D., Ing. Petra Šánová, Ph.D., Ing. Jan Trpák, CSc., Ing. Martin Hlaváček, Ing. Martin Kolář, Ph.D., Ing. Markéta Hruboňová, Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., Ing. Martina Jandečková, Ing. Lukáš Jícha, Ing. Tomáš Zatloukal, Ing. Igor Luhan, CSc., Ing. Jaroslav Tomšů, Ing. Petra Janů, Ing. Jana Vohralíková, Mgr. Eva Babičiková, Ing. Tomáš Beneš, Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., Ing. Richard Hartman.

Úvodní slovo pronesl proděkan pro strategii a rozvoj Ing. Roman Kvasnička, Ph.D., který představil děkana Provozně ekonomické fakulty (PEF) doc. Ing. Tomáše Šubrta, Ph.D.

Děkan PEF poté představil členům Rady v rámci prezentace Provozně ekonomickou fakultu. Věnoval se zejména úloze jednotlivých fakult a Institutu vzdělávání a poradenství ČZU, mezinárodní spolupráci, důležitosti studia v českém i v anglickém jazyce. Vyzdvihl také jedinečnou atmosféru kampusu. Na PEF studuje celkem 9 000 studentů, z toho 2 000 v anglických programech. V českém jazyce je celkem 6 bakalářských programů a 9 magisterských programů. Dále fakulta nabízí studentům možnost vycestovat v rámci výměnného studijního programu Erasmus, do kterého je zapojeno zhruba 200 partnerských univerzit. Studenti mají možnost studovat Double degree (spolupráce s univerzitami ve Wageningen, Lille, Cagliari, Valencii a dalšími), vycestovat v rámci letní školy a zúčastnit se mimoevropské studentské mobility. Ve svém projevu také přiblížil střediska, která PEF spravuje: Centrum kariérního a profesního poradenství; Centrum projektů, inovací a transferu technologií; Středisko poradenství v systémech jakosti a Daňové centrum. Pan děkan také zmínil laboratoře PEF a jejich význam a uplatnění ve vědecké činnosti studentů i zaměstnanců univerzity. Následně předal slovo panu proděkanovi Kvasničkovi, který představil podstatu Rady pro spolupráci s praxí a její vnitřní fungování. Během svého projevu pan proděkan zdůraznil význam samotných cílů Rady, tj. budování systematického zapojení a činnosti fakulty prostřednictvím:

  • Zvýšení podílu zvaných přednášek na výuce a mimo výuku.
  • Zvýšení množství workshopů zaměřených na budování dovedností v souladu s požadavky aktuálního trhu práce.
  • Vytvoření systematického zadávání kvalifikačních prací (v současnosti chodí požadavky z praxe na témata závěrečných prací).
  • Zvýšení podílu zakázkového výzkumu na fakultě.
  • Tvorba systému dlouhodobého partnerství v dalších činnostech fakulty.

Dále hovořili někteří členové Rady o svých zkušenostech, které mají v rámci spolupráce s praxí. O spolupráci s Mironet.cz, zejména v oblasti kvalifikačních prací, mluvil Ing. Martin Pelikán, Ph.D., Ing. Martina Jandečková představila 3 projekty: Chytrá mobilita, Blended univerzity, Symero, doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. shrnul již realizovanou spolupráci ČZU s praxí. O současné situaci v zemědělství a svém pohledu na ČZU mluvil Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. Ten vyjádřil svůj kladný přístup ke zvýšení přednášek z praxe na PEF. Podpořil snahu o zapojení studentů, kteří mají zájem o zemědělství a potravinářství v ekonomickém směru. Na jeho vyjádření děkan PEF reagoval  slovy: "Snahou je návrat k zemědělské oblasti PEF". 

Následně pan proděkan Kvasnička blíže představil aktivity Centra kariérového a profesního poradenství. Toto centrum pořádá Veletrh pracovních příležitostí PEF, který se každoročně těší obrovské oblibě. Svědčí o tom i fakt, že letos proběhl již 24. ročník. Zájem mají nejen studenti z tuzemska, ale také anglicky mluvící studenti ze zahraničí. Tento rok se také bude poprvé konat Den s pracovníky HR. 

Řeč byla také o novém zadávání bakalářským a diplomových prací v rámci spojení s praxí. Závěrečnou práci vede zaměstnanec katedry, student se na téma přihlásí a z firmy mu poté může být přidělen konzultant. Pro lepší pochopení pro externí členy Rady zmínil pan proděkan Kvasnička pár zásad zadávání závěrečných prací, průběhu konkurzu a výběru vhodných uchazečů pedagogem. Také zmínil postup při práci s citlivými a utajovanými daty, které podléhají právní úpravě. 

Po oficiální části schůze následovala neoficiální, kde členové Rady sdíleli s ostatními své dojmy a zkušenosti z praxe. Někteří členové představili i doporučení a rady pro studenty a další směřování fakulty jako takové. Členové Rady se shodli zejména v oblasti zlepšení sebeprezentace studentů a jejich prezentačních schopností, které jsou klíčové pro úspěšný profesní život.

V úplném závěru zasedání Rady pan děkan poděkoval všem řečníkům za jejich názory, krátce shrnul první setkání Rady v novém složení, jež považuje za úspěšné. 

Následující setkání se uskuteční 30. 5. 2023 v 15:00.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.