Promoce Virtuální Univerzity třetího věku

Studijní cyklus Virtuální Univerzity třetího věku „Svět okolo nás“, kterou pro seniorské posluchače organizuje PEF ČZU v Praze, ukončilo v zimním semestru akademického roku 2018/2019 619 posluchačů ze 141 konzultačních středisek. Slavnostní promoce proběhla v Konferenčním sálu Studijního a informačního centra 18. ledna 2019. Osvědčení o absolutoriu VU3V zástupcům jednotlivých konzultačních středisek předal Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF ČZU v Praze.  

Všem úspěšným absolventům gratulujeme.

Více fotografií naleznete již brzy v galerii ČZU.