Projekt podpory chovu a ochrany včel v ČR

Webový portál Včelstva online je určen pro odbornou i laickou veřejnost za účelem podpory chovu a ochrany včel v ČR. V současné době jsou webové stránky ve vývoji, ale již nyní se uživatelé můžou začíst do zajímavých populárně naučných textů o včelách, medu a včelaření. V budoucnu budou implementovány různé uživatelské funkce pro usnadnění vzájemné komunikace mezi včelaři, zemědělci a dalšími zainteresovanými stranami.

Odpovědnou osobou za vývoj portálu je Ing. Jan Bartoška, Ph.D. z Katedry systémového inženýrství PEF ČZU v Praze (bartoska@pef.czu.cz). Odbornou stránku projektu mají na starosti Ing. Martin Štoncner a Martin Fouček, Dis.. Vývoj webového portálu zajišťuje kolektiv programátorů ze Střediska informačních služeb PEF ČZU. Hlavním sponzorem portálu je Česká spořitelna, a.s.. 

Aktualita