Projekt GAEA představil komplexní vzdělávací program pro posílení postavení žen v agropodnikání

Projekt GAEA (Granting Access to Employment & entrepreneurship in Agriculture for women / Poskytování přístupu k zaměstnání & podnikání v zemědělství pro ženy) prostřednictvím mezinárodní společné iniciativy 13 partnerů (z univerzit, poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, aktérů trhu práce, technologických institucí, zástupců zemědělců a EU, družstev) se zaměřuje na přenos znalostí v oblasti agropodnikání. Za ČZU spadá project pod Provozně ekonomickou fakultu (Katedra management a marketing). Cílem projektu GAEA je zlepšit podnikatelské vzdělávání v zemědělském sektoru pro mladé ženy, které v současné době nejsou zaměstnané ani se neúčastní odborné přípravy (NEET), a migrantky žijící ve venkovských oblastech. V současné chvíli znikl v rámci projektu návrh nového a velmi potřebného komplexního vzdělávacího programu pro tuto cílovou skupinu. V souladu s nejnovějšími prioritami EU se GAEA zabývá udržitelným rozvojem, ekologickým přechodem a společnou zemědělskou politikou tím, že mladým ženám nabízí jedinečnou příležitost, aby se jim dařilo v oblasti zemědělského podnikání.

Struktura vzdělávacího programu GAEA sleduje holistický přístup a zahrnuje čtyři různé vzdělávací programy, které účinně oslovují různé cílové skupiny žen v agrobyznysu: (a) vysokoškolské vzdělávání (HE), (b) odborné vzdělávání a příprava (VET), (c) zvyšování kvalifikace pro školitele a kariérní poradce, a (d) mikrokredity pro budoucí odborníky a vzdělávatele. Tyto čtyři vzdělávací programy jsou navrženy tak, aby posílily postavení žen v zemědělství a řešily jejich předem zjištěné potřeby, mezi něž patří omezený přístup ke zdrojům, stereotypy a sladění rodinných a podnikatelských povinností. Navrhovaná odborná příprava je založena na kombinovaném učení zahrnujícím prezenční školení, e-learning, učení v reálném prostředí (učení na pracovišti) a samostudium.

Vývoj výše uvedených vzdělávacích programů byl podložen důkladnou analýzou vzdělávacích potřeb, kterou lze nalézt v nedávno vydané zprávě GAEA o mapování vzdělávacích potřeb. Analýza potřeb poskytuje komplexní zprávu o současné nabídce školení a neuspokojených potřebách školení v oblasti zemědělského podnikání.  Tato zpráva poukazuje na rozdíly mezi pohlavími v tomto odvětví, na omezený přístup žen ke zdrojům a na problémy vyplývající z tradičních stereotypů a diskriminace. Přesto zpráva značí klíčový nedostatek dovedností a znalostí v oblasti znalostí agropodnikání, identifikace příležitostí, plánování podnikání, vytváření sítí a spolupráce, finančního řízení a porozumění politikám a legislativě EU. Dalším významným výsledkem studie je význam, který je v agrobyznysu přikládán environmentálním, sociálním a správním aspektům a potřebě udržitelných zemědělských postupů a technologických inovací.

Projekt GAEA se zavazuje k podpoře inkluzivního a genderově citlivého vzdělávacího prostředí v zemědělsko-obchodním sektoru. Poskytnutím potřebných dovedností, znalostí a podpory mladým ženám se GAEA snaží připravit půdu pro spravedlivější a prosperující zemědělský sektor.

Další informace o projektu GAEA naleznete na webových stránkách.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.