Projekt CZeCH propojil studenty s reálnou firmou

V zimním semestru akademického roku 2018/2019 proběhl již 5. ročník CZeCH projektu, který organizuje Oddělení mezinárodních vztahů PEF a Katedra řízení PEF společně s ekonomickou fakultou University of Applied Sciences v Bernu. Letos se jednalo o spojenou výuku předmětu Strategic Management ve spolupráci se společností VIZARD s.r.o., která si nechala zaregistrovat ochrannou známku Medovník a vyrábí známý medovo-karamelový dort.

Projekt CZeCH propojuje studenty obou univerzit v rámci případové studie pro reálnou společnost a v poslední společné fázi se sešli studenti z ČZU a z UAS v Praze, spolu s představiteli společnosti VIZARD s.r.o. v čele s výkonným ředitelem panem Jiřím Černým, aby dokončili skupinové projekty. Výsledky svého celosemestrálního snažení potom prezentovali před zástupci obou univerzit i reálné společnosti. Na konci programu proběhlo slavnostní předání diplomů a rozlučková večeře v centru Prahy.

Jeden ze zúčastněných studentů hodnotí přínos předmětu následovně: "Obsahem a hlavní přidanou hodnotou pro studenty byla práce na tzv. "live case", v našem případě to byla firma Medovník. Cílem bylo vypracovat analýzu firmy, konkurentů a zvoleného zahraničního trhu a následně prezentovat managementu firmy Medovník strategie, které by měla zvolit pro expanzi na určitý trh. Za největší pozitivum považuji "vykolejení" z běžného denního studia a spolupráci s již existující firmou."

Další články v rubrice

English ☰ Menu