Prohlášení děkana PEF k provozu Testovacího centra PEF

Ve shodě s tiskovou zprávou ČZU a s dílčími závěry etické komise ČZU ze dne 6. 12. 2023 bych rád upřesnil postoj vedení PEF k fungování Testovacího centra PEF (TC). 

  • TC  je plně vyhovujícím místem pro zkoušení studentů formou testů. To potvrzují kladné ohlasy našich studentů a studentek již od jeho založení v roce 2016. Toto centrum přispívá k objektivnímu a spravedlivému hodnocení znalostí našich studentů. 
  • TC zvyšuje kvalitu a komfort ověřování znalostí, což je v souladu s našimi akademickými standardy a závazky vůči studentům. 
  • Z důvodu rostoucích výzev spojených s moderní elektronikou je před vstupem do TC nutný průchod bezpečnostním rámem. Toto opatření je nezbytné pro zachování integrity zkouškového procesu. 
  • Každý student má možnost opakovaně navštívit TC v případě problémů s průchodem rámem, a to bez ztráty zkouškového pokusu, nebo využít alternativní formu zkoušení v souladu se zákonem.  

V reakci na zpětnou vazbu od našich studujících a vyučujících jsem se rozhodl zavést následující opatření, která zvýší komfort a efektivitu TC. 

Opatření platná od letního semestru akademického roku 2023/2024: 

  • Ustanovení pracovní skupiny pro průběžnou kontrolu a zkvalitňování služeb TC. Tato skupina bude složena z vedoucího Střediska informačních služeb, vedoucího TC, studentky Ph.D. studia a studentky pracující v TC. 
  • Každý studující bude mít možnost před průchodem bezpečnostním rámem se samostatně zkontrolovat ručním skenerem. Toto opatření umožní studujícím lépe se připravit a předejít potenciálním problémům. 
  • Revize a zveřejnění pokynů pro obsluhu TC. Tyto pokyny budou obsahovat doporučení ohledně informování studentů o potenciálně problémových částech oblečení a možných řešeních. 
  • Zavedení povinnosti pro vyučující, kteří používají TC pro zápočty nebo zkoušení, vypsat alespoň jeden termín mimo TC, tj. v klasické učebně s pedagogickým dozorem. 
  • Vytvoření instruktážního videa o testování v TC, které bude součástí předmětu "Úvod do studia", dostupné na webu TC a promítané v prostorách TC. 

 

Děkuji všem za vaše příspěvky a zpětnou vazbu, která nám pomáhá neustále zlepšovat podmínky pro naše studenty a udržovat vysokou úroveň akademické integrity. 

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Děkan PEF ČZU

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.