Přípravný kurz z matematiky na PEF ČZU v Praze

Pro zájemce o studium bakalářských studijních programů nabízí Provozně ekonomická fakulta v Praze v letním semestru 2021 přípravný kurz z matematiky prováděný online formou výuky. 

Kurz může také sloužit  jako příprava na maturitní zkoušku z matematiky a dále jako základ pro studium na fakultě.

Cena kurzu: 3500 Kč včetně DPH.

Přihlašování:  elektronicky na adrese http://is.czu.cz do 14. 3. 2021.

Předpokládané termíny výuky (vždy ve středu):  

17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4. od 15:30 do cca 19:00 (s krátkou přestávkou).

Témata kurzu:
1.
 • Algebraické rovnice a nerovnice. Soustavy rovnic
 • Rovnice s parametrem. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
2.
 • Goniometrické funkce a jejich vlastnosti
 • Goniometrické rovnice
3.
 •  Exponenciální a logaritmická funkce
 •  Exponenciální a logaritmické rovnice
 •  Komplexní čísla
4.
 • Funkce jedné reálné proměnné (definiční obory, vlastnosti funkcí)
5.
 • Aritmetické a geometrické posloupnosti
 • Kombinatorika, binomická věta, rovnice a výrazy s binomickými koeficienty. Pravděpodobnost
6.
 • Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině
 • Kuželosečky
7.
 • Cvičné přijímací testy z minulých let

 

Organizace, obsazování kurzů, informace:

Studijní oddělení PEF

Eva Zemanová

e-mail: zemanova@pef.czu.cz

tel.: 224 382 199

Odborný garant kurzů matematiky, odborné informace:

Ing. Robert Hlavatý, Ph.D.

e-mail:  hlavaty@pef.czu.cz

tel.: 224 382 181

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu