Přihlašování ke studiu na PEF pro rok 2018/2019

Ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech lze podat přihlášku v období od 24. listopadu 2017 do 31. března 2018

Přihlášky přijímáme pouze formou elektronického formuláře, který naleznete na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Poplatek za přihlášku ve výši 500 Kč je nutno zaplatit do 31. března 2018 na:

Účet:
500022222/0800
Název banky:        
Česká spořitelna, a.s.
Variabilní symbol:
1175000118
Specifický symbol:
registrační číslo přihlášky (uvedeno v e-přihlášce)

 

Více informací o přijímacím řízení a studijních oborech naleznete v záložce Přijímací řízení.