Přerušení voleb do AS PEF a AS ČZU v Praze

Akademický senát ČZU na návrh hlavní volební komise ČZU ve vztahu k vyhlášenému nouzovému stavu, ve smyslu zákona č. 188/2020 Sb. a vyjádření MŠMT č.j. MSMT-40547/2020-1 rozhodl na svém zasedání dne 29. 10. 2020 o přerušení stávajících voleb do AS ČZU a AS některých fakult.

Na základě tohoto rozhodnutí přerušuje volební komise PEF volby do AS PEF a AS ČZU k bodu zveřejnění kandidátních listin. Další postup bude upřesněn po skončení nouzového stavu ČR. 

Podrobnější informace budou k dispozici v zápise z AS ČZU, případně na připravovaném setkání akademické obce ČZU a akademické obce PEF.

V případě dotazů je možné se obrátit na předsedu volební komise PEF (tyrychtr@pef.czu.cz).

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu