Předáno nejvyšší fakultní ocenění za dlouholetý přínos k rozvoji fakulty

Na slavnostní vědecké radě Provozně ekonomické fakulty v Praze bylo předáno nejvyšší fakultní ocenění - soška bohyně GAIA - děkanem fakulty Ing. Martinem Pelikánem Ph.D. za dlouholetý přínos k rozvoji fakulty emeritnímu rektorovi a emeritnímu děkanovi prof. Ing. Janu Hronovi, DrSc., dr. h. c. a emeritním prorektorům prof. RNDr. Jaroslavu Havlíčkovi, CSc. a prof. Ing. Ivanovi Vranovi, DrSc.   

Dále na slavnostní vědecké radě České zemědělské univerzity v Praze obdržel prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c. ocenění za celoživotní přínos rozvoji vysokého školství v oblasti agrárních věd v České republice, za vlastní vědeckou, publikační a výukovou práci v agrárních oborech a jako poděkování za zodpovědné působení na půdě České zemědělské univerzity, včetně čtyř úspěšných funkčních období v pozici rektora.

Další články v rubrice

English ☰ Menu